Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

TLV står bakom den här webbplatsen och strävar efter att webbplatsen och andra digitala tjänster ska kunna uppfattas och förstås av så många som möjligt, oavsett funktionsvariation och tekniska hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AAimage-20191218132404-1.png.

För närvarande uppfyller tandpriskollen.se lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig sektor.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har låtit en oberoende extern part utföra tester av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes mars 2019.

Kontakta TLV om du hittar brister

Kontakta oss om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Lämna synpunkter eller rapportera brister

Välkommen att lämna dina synpunkter i formuläret på den här sidan. Klicka här för att komma till formuläret.

Du kan också lämna synpunkter eller rapportera brister via mejl tandpriskollen@tlv.se eller via telefon 08 - 568 420 50.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Redogörelsen uppdaterades senast 10 december 2019