Gå direkt till innehållet
Sid is 1008


Hans Ankarblom Tandvård AB

Vårdgivare
Hans Ankarblom Tandvård AB
Besöksadress
Murvägen 7
Telefonnummer
0499 - 429 29
Epostadress
info@ankarblom.se
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 21% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Ibland kan du få betala ett annat pris än det som visas. Läs mer om varför

Medianpriser hos denna mottagning

BehandlingspaketEnskilda åtgärder
BehandlingspaketEnskilda åtgärder
Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning
saknas
Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare
1 068 kr
223 kr över referenspris
Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen
3 029 kr
274 kr över referenspris
Lagning av en tand och basundersökning
2 386 kr
366 kr över referenspris
Lagning av tre tänder
4 775 kr
910 kr över referenspris
Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare
2 319 kr
344 kr över referenspris
Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare
6 944 kr
674 kr över referenspris
Stor lagning och rotfyllning på framtand
5 346 kr
741 kr över referenspris
Krona och rotfyllning på framtand
10 363 kr
1 083 kr över referenspris
Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild
5 048 kr
553 kr över referenspris
Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild
7 519 kr
334 kr över referenspris
Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen
2 333 kr
338 kr över referenspris
Behandling av tandlossningssjukdom
4 412 kr
702 kr över referenspris
Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist
saknas
Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro
15 012 kr
3 707 kr över referenspris
Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro
33 156 kr
8 311 kr över referenspris
Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del
12 670 kr
2 235 kr över referenspris
Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del
20 348 kr
5 353 kr över referenspris
Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del
21 600 kr
3 765 kr över referenspris
Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del
saknas
Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del
27 600 kr
4 055 kr över referenspris
Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del
saknas
Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild
1 657 kr
187 kr över referenspris
Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen
4 224 kr
489 kr över referenspris
Kod
Skillnad
101
Basundersökning, utförd av tandläkare
950 kr
85 kr över referenspris
103
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
410 kr
35 kr över referenspris
107
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
1 210 kr
140 kr över referenspris
108
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1 982 kr
242 kr över referenspris
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
saknas
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
saknas
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
saknas
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
saknas
121
Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition
59 kr
1 kr under referenspris
123
Röntgenundersökning, helstatus
869 kr
49 kr över referenspris
124
Panoramaröntgenundersökning
saknas
125
Röntgenundersökning, extraoral
saknas
126
Röntgenundersökning, omfattande
saknas
127
Röntgenundersökning, delstatus
250 kr
55 kr över referenspris
128
Röntgenundersökning, större delstatus
335 kr
5 kr under referenspris
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
saknas
161
Salivsekretionsmätning
saknas
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
saknas
163
Biopsi
saknas
164
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
saknas
Kod
Skillnad
131
Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
saknas
132
Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
saknas
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
saknas
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
saknas
Kod
Skillnad
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
497 kr
67 kr över referenspris
204
Profylaxskena, per skena
saknas
205
Fluorbehandling, kortare behandlingstid
184 kr
9 kr över referenspris
206
Fluorbehandling
367 kr
17 kr över referenspris
207
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
saknas
208
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
540 kr
10 kr över referenspris
209
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
859 kr
34 kr över referenspris
Kod
Skillnad
301
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
599 kr
189 kr över referenspris
302
Sjukdoms- eller smärtbehandling
821 kr
51 kr över referenspris
303
Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
1 523 kr
383 kr över referenspris
304
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
saknas
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
497 kr
67 kr över referenspris
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
189 kr
14 kr över referenspris
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
saknas
322
Stegvis exkavering
1 204 kr
69 kr över referenspris
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande
594 kr
64 kr över referenspris
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande
1 242 kr
207 kr över referenspris
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
saknas
Kod
Skillnad
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
saknas
314
Beteendemedicinsk behandling
saknas
Kod
Skillnad
362
Lustgassedering, per gång
saknas
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
saknas
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
saknas
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
saknas
847
Klammerplåt
saknas
Kod
Skillnad
401
Tanduttagning, en tand
1 188 kr
153 kr över referenspris
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1 990 kr
275 kr över referenspris
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
200 kr
15 kr över referenspris
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad
3 564 kr
399 kr över referenspris
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
saknas
406
Tanduttagning, övertalig tand
saknas
407
Övrig kirurgi eller plastik
2 484 kr
399 kr över referenspris
408
Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande
saknas
409
Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd
saknas
Kod
Skillnad
420
Implantat, per styck, tilläggsåtgärd
3 000 kr
145 kr över referenspris
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
saknas
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1 855 kr
330 kr över referenspris
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
6 670 kr
1 945 kr över referenspris
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
2 095 kr
385 kr över referenspris
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
9 600 kr
3 185 kr över referenspris
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
saknas
427
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant
saknas
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
saknas
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat
saknas
430
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
saknas
431
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
saknas
432
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd
saknas
435
Avlägsnande av ett implantat
saknas
436
Avlägsnande av ett implantat, enkel
saknas
850
Implantatstödd krona, en per käke
saknas
852
Implantatstödd krona, flera i samma käke
8 500 kr
2 120 kr över referenspris
853
Hängande led vid implantatstödd bro
3 348 kr
1 113 kr över referenspris
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
saknas
855
Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
saknas
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
saknas
857
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
saknas
858
Distans inkl distansskruv, per styck
1 675 kr
400 kr över referenspris
859
Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
saknas
861
Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
saknas
862
Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
saknas
863
Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat
saknas
865
Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat
saknas
871
Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat
saknas
872
Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat
saknas
873
Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler
saknas
874
Tillägg för alveolarbar på två implantat
saknas
875
Tillägg för alveolarbar på tre implantat
saknas
876
Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
saknas
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
saknas
878
Förankringselement täckprotes, per styck
saknas
880
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två implantat
saknas
881
Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande
saknas
882
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
4 304 kr
1 364 kr över referenspris
883
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats
saknas
884
Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs
saknas
888
Fästskruv/broskruv, per styck
saknas
889
Distansskruv, per styck
saknas
892
Läkdistans, per styck
saknas
925
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation
saknas
926
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona
saknas
928
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation
saknas
929
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona
saknas
Kod
Skillnad
446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
451
Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
3 295 kr
0 kr över referenspris
452
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
saknas
453
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
saknas
454
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
saknas
Kod
Skillnad
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 888 kr
443 kr över referenspris
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4 200 kr
50 kr över referenspris
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5 200 kr
10 kr under referenspris
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
saknas
520
Akut endodontisk behandling, annan behandlare
1 404 kr
484 kr över referenspris
521
Akut trepanation och kavumextirpation
1 150 kr
340 kr över referenspris
522
Komplicerad rotkanallokalisation
1 150 kr
335 kr över referenspris
523
Stiftborttagning
saknas
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
4 104 kr
394 kr över referenspris
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
Kod
Skillnad
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 888 kr
313 kr över referenspris
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
saknas
603
Reponeringsskena, per skena
saknas
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
saknas
606
Motorisk aktivering
saknas
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
saknas
Kod
Skillnad
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
691 kr
76 kr över referenspris
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1 134 kr
159 kr över referenspris
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 458 kr
298 kr över referenspris
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
1 075 kr
290 kr över referenspris
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 436 kr
281 kr över referenspris
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 850 kr
310 kr över referenspris
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1 890 kr
140 kr över referenspris
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
saknas
Kod
Skillnad
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
6 475 kr
640 kr över referenspris
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5 940 kr
1 405 kr över referenspris
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3 775 kr
580 kr över referenspris
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 598 kr
73 kr över referenspris
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
3 132 kr
897 kr över referenspris
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
saknas
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
saknas
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
saknas
808
Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
saknas
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 215 kr
150 kr över referenspris
811
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
740 kr
170 kr över referenspris
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
saknas
813
Broreparation med tandteknisk insats
saknas
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
saknas
815
Sadelkrona
saknas
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
saknas
921
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
saknas
922
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
saknas
Kod
Skillnad
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4 914 kr
1 199 kr över referenspris
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
saknas
824
Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
13 986 kr
2 851 kr över referenspris
825
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
saknas
826
Attachments, per styck
216 kr
116 kr över referenspris
827
Hel underkäksprotes
saknas
828
Hel överkäksprotes
11 880 kr
2 485 kr över referenspris
829
Immediatprotes, hel käke
saknas
831
Justering av avtagbar protes
saknas
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
saknas
833
Rebasering av protes
3 002 kr
412 kr över referenspris
834
Lagning av protes där avtryck krävs
2 273 kr
293 kr över referenspris
835
Rebasering och lagning av protes
3 726 kr
651 kr över referenspris
836
Komplicerad lagning av protes
saknas
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
saknas
839
Inmontering av förankringselement
saknas
Kod
Skillnad
900
Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
saknas
901
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
saknas
902
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
saknas
903
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
saknas
904
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
saknas
905
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
saknas
906
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
saknas
907
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
saknas
908
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år
saknas
940
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro
saknas
941
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
saknas

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Läs mer om hur det fungerar

Mottagningen på karta