Gå direkt till innehållet
Sid is 6258


Södra Ölands Tandvård

Vårdgivare
Södra Ölands Tandvård AB
Besöksadress
Storgatan 9
Telefonnummer
-
Epostadress
-
Webbsida
-

Prisnivå saknas i mottagningsvyn

Uppgifter om prisnivå för senaste halvåret saknas.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Ibland kan du få betala ett annat pris än det som visas. Läs mer om varför

Medianpriser hos denna mottagning

BehandlingspaketEnskilda åtgärder
BehandlingspaketEnskilda åtgärder
Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning
1 168 kr
33 kr över referenspris
Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare
945 kr
115 kr över referenspris
Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen
2 800 kr
95 kr över referenspris
Lagning av en tand och basundersökning
2 395 kr
410 kr över referenspris
Lagning av tre tänder
4 400 kr
595 kr över referenspris
Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare
2 145 kr
205 kr över referenspris
Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare
7 145 kr
965 kr över referenspris
Stor lagning och rotfyllning på framtand
5 250 kr
710 kr över referenspris
Krona och rotfyllning på framtand
10 500 kr
1 350 kr över referenspris
Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild
5 095 kr
670 kr över referenspris
Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild
8 045 kr
970 kr över referenspris
Tandstensborttagning och information hos tandhygienist vid två behandlingstillfällen
1 965 kr
35 kr över referenspris
Behandling av tandlossningssjukdom
saknas
Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist
2 025 kr
0 kr över referenspris
Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro
saknas
Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro
saknas
Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del
saknas
Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del
21 300 kr
6 525 kr över referenspris
Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del
saknas
Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del
saknas
Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del
saknas
Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del
45 530 kr
2 630 kr över referenspris
Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild
saknas
Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen
3 940 kr
255 kr över referenspris
Kod
Skillnad
101
Basundersökning, utförd av tandläkare
895 kr
50 kr över referenspris
103
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
380 kr
10 kr över referenspris
107
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
1 055 kr
0 kr över referenspris
108
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
saknas
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
668 kr
33 kr över referenspris
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
860 kr
35 kr över referenspris
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
saknas
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
510 kr
0 kr över referenspris
121
Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition
65 kr
10 kr över referenspris
123
Röntgenundersökning, helstatus
850 kr
45 kr över referenspris
124
Panoramaröntgenundersökning
saknas
125
Röntgenundersökning, extraoral
saknas
126
Röntgenundersökning, omfattande
saknas
127
Röntgenundersökning, delstatus
260 kr
65 kr över referenspris
128
Röntgenundersökning, större delstatus
saknas
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
saknas
161
Salivsekretionsmätning
saknas
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
saknas
163
Biopsi
saknas
164
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
saknas
Kod
Skillnad
115
Konsultation specialisttandvård
saknas
116
Konsultation specialisttandvård, omfattande
saknas
362
Lustgassedering, per gång
saknas
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
saknas
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
saknas
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
saknas
847
Klammerplåt
saknas
Kod
Skillnad
131
Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3
saknas
132
Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus
saknas
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder
saknas
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
saknas
Kod
Skillnad
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
saknas
204
Profylaxskena, per skena
saknas
205
Fluorbehandling, kortare behandlingstid
200 kr
30 kr över referenspris
206
Fluorbehandling
saknas
207
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
saknas
208
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
saknas
209
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
saknas
Kod
Skillnad
301
Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
500 kr
95 kr över referenspris
302
Sjukdoms- eller smärtbehandling
850 kr
90 kr över referenspris
303
Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
1 063 kr
62 kr under referenspris
304
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
saknas
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
450 kr
35 kr över referenspris
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
saknas
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
saknas
322
Stegvis exkavering
saknas
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande
500 kr
0 kr över referenspris
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande
1 015 kr
0 kr över referenspris
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande
saknas
Kod
Skillnad
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
saknas
314
Beteendemedicinsk behandling
saknas
Kod
Skillnad
401
Tanduttagning, en tand
saknas
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
saknas
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
saknas
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad
3 300 kr
180 kr över referenspris
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
saknas
406
Tanduttagning, övertalig tand
saknas
407
Övrig kirurgi eller plastik
saknas
Kod
Skillnad
420
Implantat, per styck, tilläggsåtgärd
saknas
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
saknas
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
saknas
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
saknas
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
saknas
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
saknas
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
saknas
427
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant
saknas
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
saknas
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat
saknas
430
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
saknas
431
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd
saknas
432
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd
saknas
435
Avlägsnande av ett implantat
saknas
436
Avlägsnande av ett implantat, enkel
saknas
850
Implantatstödd krona, en per käke
10 500 kr
2 395 kr över referenspris
852
Implantatstödd krona, flera i samma käke
8 900 kr
2 615 kr över referenspris
853
Hängande led vid implantatstödd bro
3 500 kr
1 295 kr över referenspris
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
saknas
855
Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
saknas
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
saknas
857
Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
saknas
858
Distans inkl distansskruv, per styck
1 255 kr
0 kr över referenspris
859
Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
1 075 kr
0 kr över referenspris
861
Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat
saknas
862
Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat
saknas
863
Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat
38 000 kr
2 630 kr över referenspris
865
Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat
saknas
871
Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat
saknas
872
Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat
saknas
873
Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler
saknas
874
Tillägg för alveolarbar på två implantat
saknas
875
Tillägg för alveolarbar på tre implantat
saknas
876
Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
saknas
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
saknas
878
Förankringselement täckprotes, per styck
saknas
880
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två implantat
saknas
881
Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande
saknas
882
Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
saknas
883
Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats
saknas
884
Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs
saknas
888
Fästskruv/broskruv, per styck
saknas
889
Distansskruv, per styck
saknas
925
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation
saknas
926
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona
saknas
928
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation
saknas
929
Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona
saknas
Kod
Skillnad
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en till två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
saknas
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
saknas
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
saknas
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
saknas
445
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
saknas
446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
Kod
Skillnad
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 800 kr
405 kr över referenspris
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
saknas
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5 900 kr
765 kr över referenspris
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
4 770 kr
830 kr under referenspris
520
Akut endodontisk behandling, annan behandlare
saknas
521
Akut trepanation och kavumextirpation
1 400 kr
600 kr över referenspris
522
Komplicerad rotkanallokalisation
saknas
523
Stiftborttagning
saknas
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3 800 kr
140 kr över referenspris
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
saknas
Kod
Skillnad
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
2 500 kr
1 030 kr under referenspris
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
saknas
603
Reponeringsskena, per skena
saknas
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
saknas
606
Motorisk aktivering
saknas
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
saknas
Kod
Skillnad
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
850 kr
245 kr över referenspris
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1 200 kr
240 kr över referenspris
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 450 kr
305 kr över referenspris
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
1 000 kr
225 kr över referenspris
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 500 kr
360 kr över referenspris
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 700 kr
185 kr över referenspris
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
saknas
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
saknas
Kod
Skillnad
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
6 700 kr
945 kr över referenspris
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
6 050 kr
1 580 kr över referenspris
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
saknas
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
saknas
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
saknas
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
saknas
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
saknas
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
saknas
808
Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner
saknas
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
saknas
811
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
800 kr
240 kr över referenspris
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
saknas
813
Broreparation med tandteknisk insats
saknas
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
saknas
815
Sadelkrona
saknas
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
saknas
921
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
saknas
922
Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
saknas
Kod
Skillnad
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
saknas
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
saknas
824
Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
13 500 kr
2 525 kr över referenspris
825
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
saknas
826
Attachments, per styck
saknas
827
Hel underkäksprotes
saknas
828
Hel överkäksprotes
saknas
829
Immediatprotes, hel käke
saknas
831
Justering av avtagbar protes
saknas
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
saknas
833
Rebasering av protes
saknas
834
Lagning av protes där avtryck krävs
saknas
835
Rebasering och lagning av protes
saknas
836
Komplicerad lagning av protes
saknas
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
saknas
839
Inmontering av förankringselement
saknas
Kod
Skillnad
900
Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
saknas
901
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
saknas
902
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
saknas
903
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
saknas
904
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
saknas
905
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
saknas
906
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
saknas
907
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
saknas
908
Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år
saknas
940
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro
saknas
941
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
saknas

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Läs mer om hur det fungerar

Mottagningen på karta