Skriv ut försättsbladed, innehållandes sidans titel, författare och senaste ändringsdatum.
Lista med rubriker i början av PDF-dokumentet, vanligtvis direkt efter försättsbladet.
Header displayed on each page
Footer displayed on each page
Ta med sidans kommentarer i slutet av PDF-dokumentet, vanligtvis före bildbilagorna.
Lägg till bildbilagor i sluted av PDF-dokumentet.

Mina senast ändrade

Nyligen ändrade