#if ($receptionPriceLevel.differencePrice)

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit $!receptionPriceLevel.differencePriceText än referenspriset.

#else

Prisnivå saknas i mottagningsvyn

Uppgifter om prisnivå för senaste halvåret saknas.

#end

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.