#if ($receptionPriceLevel.differencePrice)

Mottagningen har $!receptionPriceLevel.differencePriceText priser än referenspriset

#else

Prisnivå saknas i mottagningsvyn

Uppgifter om prisnivå för senaste halvåret saknas.

#end