Högkostnadsskyddet

Det statliga tandvårdsstödet

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att tandvårdsersättning lämnas för kostnader som enligt referensprislistan överstiger 3 000 kr under en ersättningsperiod. En ersättningsperiod är ett år från den dag den första åtgärden i perioden rapporterades. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Tänk på att patientens ersättning från högkostnadsskyddet beräknas utifrån statens referenspriser eller tandvårdsmottagningens priser om de är lägre än referenspriset. Är din tandvårdsmottagnings pris högre än referenspriset, får du själv stå för hela mellanskillnaden.

Referenspriserna fastställs av TLV och omräknas årligen.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet fungerar så här:

  • För patientkostnader upp till 3 000 kr, beräknade på referenspriser, lämnas ingen ersättning.

Därefter lämnas tandvårdsersättning som motsvarar:

  • 50% av de sammanlagda kostnaderna mellan 3 000 kr och 15 000 kr, beräknade på referenspriser.
  • 85% av de sammanlagda kostnaderna som överstiger 15 000 kr, beräknade på referenspriser.

Fri prissättning på tandvårdsmarknaden

Det är fri prissättning på tandvård, vilket innebär att vårdgivare kan ha olika pris för samma åtgärd. Den del av priset som ligger över referenspriset får patienten själv betala utan tandvårdsstöd. Det innebär att patientens kostnad för en behandling i hög grad påverkas av vårdgivarens priser.

Exempel 1 på patientkostnad och ersättning från högkostnadsskyddet

En behandling kostar 6 000 kr enligt referenspris. Tandläkare A har ett pris för behandlingen som är detsamma som referenspriset. Hos tandläkare B är priset för samma behandling 8 000 kr, dvs 2 000 kr högre än referenspriset.

Patientens kostnad hos tandläkare A blir 4 500 kr (3 000 kr + 50% av 3 000 kr).
Patientens kostnad hos tandläkare B blir 6 500 kr (3 000 kr + 50% av 3 000 kr + 2 000 kr).

Hos tandläkare B får patienten betala 2 000 kr mer för behandlingen eftersom tandvårdsersättningen beräknas på referenspriset

Exempel 2 på patientkostnad och ersättning från högkostnadsskyddet

En behandling kostar 25 000 kr enligt referenspris. Tandläkare A har samma pris som referenspriset för behandlingen. Hos tandläkare B är priset för samma behandling 33 000 kr, dvs 8 000 kr högre än referenspriset.

Patientens kostnad hos tandläkare A blir 10 500 kr (3 000 kr + 50% av 12 000 kr + 15% av 10 000 kr).
Patientens kostnad hos tandläkare B blir 18 500 kr (3 000 kr + 50% av 12 000 kr + 15% av 10 000 kr + 8 000 kr).

Hos tandläkare B får patienten betala 8 000 kr mer för behandlingen eftersom tandvårdsersättningen beräknas på referenspriset.

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket