Universitetstandvårdskliniken

Vårdgivare Malmö universitet

Besöksadress
Carl Gustafs väg 34
21421 Malmö
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 2% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

960 kr

85 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 125 kr

30 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 095 kr

90 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 095 kr

50 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 495 kr

1 040 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

4 970 kr

165 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

10 735 kr

1 165 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

4 820 kr

170 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 700 kr

265 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 125 kr

35 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

3 930 kr

45 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 225 kr

35 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

11 889 kr

274 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

26 303 kr

788 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

14 620 kr

3 935 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

15 895 kr

510 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

27 255 kr

8 840 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

37 485 kr

13 180 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 660 kr

95 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

3 965 kr

95 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

900 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

400 kr

10 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 135 kr

25 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 850 kr

45 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 060 kr

165 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

300 kr

10 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

560 kr

10 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

65 kr

5 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

565 kr

15 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

550 kr

10 kr över referenspris

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

210 kr

5 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

360 kr

10 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

710 kr

95 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

445 kr

0 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

670 kr

15 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

415 kr

15 kr över referenspris

163

Biopsi

1 125 kr

25 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

730 kr

55 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 035 kr

0 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

460 kr

10 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

190 kr

5 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

375 kr

10 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

300 kr

10 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Saknas

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

875 kr

10 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

495 kr

70 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

820 kr

20 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 205 kr

25 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

460 kr

10 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

185 kr

5 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

460 kr

5 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 205 kr

30 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

570 kr

15 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 095 kr

10 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 660 kr

30 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

885 kr

20 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 195 kr

80 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 795 kr

210 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

455 kr

10 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 355 kr

80 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 475 kr

105 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

1 145 kr

30 kr över referenspris

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 270 kr

110 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

890 kr

20 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 115 kr

2 170 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

3 395 kr

100 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 620 kr

40 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

4 390 kr

405 kr under referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1 815 kr

45 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

6 795 kr

160 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 425 kr

60 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

4 295 kr

120 kr över referenspris

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

5 160 kr

120 kr över referenspris

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 215 kr

100 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 025 kr

50 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

1 100 kr

25 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

200 kr

5 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

8 650 kr

205 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

6 628 kr

78 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 640 kr

355 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 950 kr

635 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 150 kr

30 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

18 525 kr

440 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

23 600 kr

560 kr över referenspris

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 510 kr

350 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 200 kr

75 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

195 kr

10 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 175 kr

55 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 215 kr

40 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 520 kr

40 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 675 kr

80 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

9 905 kr

5 240 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 840 kr

5 890 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

1 995 kr

95 kr över referenspris

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

3 460 kr

50 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 785 kr

70 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

3 670 kr

80 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3 705 kr

140 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 470 kr

175 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5 605 kr

215 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 110 kr

235 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

990 kr

40 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

875 kr

35 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

880 kr

35 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

3 995 kr

155 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 995 kr

320 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 260 kr

55 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

650 kr

15 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 030 kr

20 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 265 kr

25 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

835 kr

20 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 225 kr

30 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 630 kr

35 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 030 kr

1 025 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

4 682 kr

17 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 430 kr

140 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 525 kr

240 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

620 kr

15 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

3 910 kr

95 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 505 kr

135 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

11 650 kr

270 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

410 kr

15 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 715 kr

410 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta