Tandläkarna Lilla Torg AB

Vårdgivare Tandläkarna Lilla Torg AB

Besöksadress
Döbelnsgatan 7
29131 Kristianstad
Webbsida
-
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 15% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

920 kr

10 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 280 kr

305 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 535 kr

355 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 880 kr

710 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 465 kr

340 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 375 kr

1 655 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 700 kr

700 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 100 kr

2 135 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 475 kr

635 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 365 kr

625 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

Saknas

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 390 kr

5 305 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

38 180 kr

11 635 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 900 kr

9 785 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

23 180 kr

4 445 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

31 900 kr

12 750 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

40 900 kr

15 630 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

64 340 kr

18 020 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 065 kr

440 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 605 kr

575 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

935 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

405 kr

0 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 155 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

Saknas

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

70 kr

10 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 190 kr

305 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

575 kr

0 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 600 kr

520 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

210 kr

0 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

365 kr

0 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

640 kr

0 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

695 kr

0 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 100 kr

20 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

885 kr

0 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

195 kr

0 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

310 kr

0 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

445 kr

0 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

830 kr

0 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 230 kr

0 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

190 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

480 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 250 kr

100 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 735 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

355 kr

0 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 590 kr

430 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 990 kr

335 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

600 kr

140 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 990 kr

575 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 250 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 190 kr

285 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 500 kr

1 440 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

9 500 kr

6 070 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 990 kr

345 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 900 kr

6 905 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 190 kr

345 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

13 900 kr

6 990 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 890 kr

425 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 290 kr

0 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 055 kr

0 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 500 kr

710 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

8 500 kr

1 685 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 400 kr

1 025 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 390 kr

25 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 200 kr

35 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

56 000 kr

17 870 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 290 kr

80 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 250 kr

0 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

7 960 kr

0 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

190 kr

0 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

355 kr

0 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 170 kr

0 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 225 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 545 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 660 kr

0 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

2 570 kr

0 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

9 000 kr

1 770 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

12 500 kr

10 125 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

9 000 kr

4 145 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

3 890 kr

335 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

3 745 kr

0 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 915 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 200 kr

490 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 700 kr

225 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5 900 kr

285 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 120 kr

0 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

990 kr

0 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

875 kr

0 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

880 kr

0 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

4 300 kr

300 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 800 kr

975 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

800 kr

135 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 200 kr

150 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 500 kr

210 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

900 kr

50 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 600 kr

355 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 990 kr

330 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 200 kr

315 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

600 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 900 kr

1 645 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 995 kr

2 140 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 895 kr

250 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 400 kr

1 025 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

900 kr

270 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

8 450 kr

0 kr över referenspris

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 995 kr

5 335 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

3 970 kr

0 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 900 kr

310 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

11 845 kr

0 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 000 kr

935 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

7 535 kr

0 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

410 kr

0 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 600 kr

240 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 900 kr

125 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 495 kr

380 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 295 kr

0 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 120 kr

0 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket