Brånemark Center Göteborg AB

Vårdgivare Brånemark Center Göteborg AB

Besöksadress
Vera Sandbergs Allé 5 A
41133 Göteborg
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 32% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 435 kr

190 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 412 kr

537 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 372 kr

277 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 870 kr

865 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 756 kr

711 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 912 kr

2 457 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 065 kr

260 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 656 kr

2 086 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 024 kr

374 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 503 kr

413 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 494 kr

609 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 648 kr

458 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 935 kr

7 320 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

41 805 kr

16 290 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

22 134 kr

11 449 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

26 327 kr

10 942 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

34 708 kr

16 293 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

56 276 kr

19 056 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

45 112 kr

20 807 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

69 867 kr

25 317 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 331 kr

766 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 061 kr

161 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

709 kr

319 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 325 kr

215 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

690 kr

0 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

908 kr

13 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

306 kr

16 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

653 kr

103 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

112 kr

52 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

969 kr

419 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 071 kr

36 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

219 kr

14 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

612 kr

262 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

1 600 kr

1 155 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 721 kr

686 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

2 754 kr

1 119 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 672 kr

1 737 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

224 kr

39 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

561 kr

196 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

450 kr

160 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

589 kr

34 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

591 kr

166 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 000 kr

200 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 700 kr

520 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

508 kr

58 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

236 kr

56 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

745 kr

190 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 250 kr

165 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 745 kr

115 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 510 kr

395 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 326 kr

741 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

550 kr

105 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

Saknas

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 380 kr

510 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 202 kr

2 257 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 976 kr

5 681 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 580 kr

0 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 730 kr

6 935 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 570 kr

1 800 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

13 900 kr

7 265 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

4 182 kr

1 817 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 000 kr

25 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

1 012 kr

63 kr under referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 104 kr

4 659 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 200 kr

4 650 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 927 kr

1 642 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 020 kr

705 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 120 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

47 124 kr

12 039 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

57 747 kr

21 087 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

48 196 kr

16 236 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

5 530 kr

2 405 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

13 523 kr

5 868 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

694 kr

509 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

1 081 kr

696 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 500 kr

380 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 553 kr

378 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 900 kr

420 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 700 kr

105 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

11 302 kr

6 637 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 240 kr

6 290 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

5 424 kr

1 834 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3 565 kr

0 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

Saknas

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

Saknas

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 250 kr

300 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

Saknas

522

Komplicerad kanallokalisation

Saknas

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 474 kr

799 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

785 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

638 kr

3 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 250 kr

240 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 500 kr

260 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 000 kr

185 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 310 kr

115 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 935 kr

340 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 810 kr

0 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 091 kr

2 086 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 500 kr

2 835 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 580 kr

0 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 935 kr

1 650 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 075 kr

470 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

575 kr

0 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 682 kr

867 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 142 kr

1 772 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Saknas

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

14 432 kr

4 767 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

10 914 kr

3 679 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 950 kr

920 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 886 kr

721 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

45 650 kr

25 740 kr över referenspris

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta