Mariakliniken

Vårdgivare Mariakliniken

Besöksadress
Nabbgatan 6
64530 Strängnäs
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 53% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 108 kr

198 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 175 kr

995 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 545 kr

1 375 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 732 kr

607 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 608 kr

1 888 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 784 kr

1 784 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 184 kr

3 219 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 088 kr

2 248 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 212 kr

1 472 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 731 kr

516 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 831 kr

716 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 675 kr

350 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

21 303 kr

9 218 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

46 629 kr

20 084 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

24 780 kr

13 665 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

32 905 kr

14 170 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 066 kr

441 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 335 kr

305 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 296 kr

361 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

500 kr

95 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 300 kr

145 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 885 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 200 kr

245 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

904 kr

504 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

700 kr

115 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

108 kr

48 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

700 kr

125 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

420 kr

210 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

400 kr

35 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

500 kr

25 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

198 kr

3 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

648 kr

338 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

832 kr

242 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

500 kr

55 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

972 kr

142 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 315 kr

85 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

756 kr

281 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

250 kr

60 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

480 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 225 kr

0 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

700 kr

110 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 275 kr

125 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 052 kr

317 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

380 kr

25 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 458 kr

298 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 084 kr

429 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

540 kr

80 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 415 kr

0 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 800 kr

245 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 824 kr

574 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 050 kr

990 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

11 960 kr

8 530 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

16 680 kr

11 685 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 700 kr

855 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

14 000 kr

5 210 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

13 252 kr

6 437 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 000 kr

625 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

640 kr

115 kr över referenspris

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 700 kr

335 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 300 kr

90 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 618 kr

368 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

14 000 kr

6 040 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

200 kr

10 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 544 kr

374 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 041 kr

496 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 160 kr

500 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 000 kr

8 145 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 500 kr

6 270 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

14 000 kr

11 625 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

13 500 kr

8 645 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 184 kr

1 474 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

Saknas

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 480 kr

865 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

Saknas

522

Komplicerad kanallokalisation

Saknas

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

6 000 kr

2 000 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 296 kr

631 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 478 kr

428 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 600 kr

310 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 296 kr

446 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 879 kr

634 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 124 kr

464 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 500 kr

615 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 000 kr

1 745 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 640 kr

3 785 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 981 kr

1 336 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 023 kr

1 648 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

3 653 kr

1 618 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 263 kr

633 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 794 kr

1 824 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 702 kr

2 112 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

19 000 kr

7 155 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

14 000 kr

3 935 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

582 kr

172 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 030 kr

670 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket