Ken Hofmann Dental AB

Vårdgivare Ken Hofmann Dental AB

Besöksadress
Terminalvägen 12
86136 Timrå
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 13% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 329 kr

9 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 027 kr

117 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 464 kr

284 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 625 kr

455 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 352 kr

227 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 521 kr

801 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 697 kr

697 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 285 kr

1 320 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 582 kr

742 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 508 kr

768 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 303 kr

88 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 255 kr

140 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 401 kr

76 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

13 345 kr

1 260 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

29 487 kr

2 942 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

12 989 kr

1 874 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

21 875 kr

2 725 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

28 101 kr

2 831 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 730 kr

105 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 962 kr

932 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 040 kr

105 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

450 kr

45 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

739 kr

9 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

972 kr

17 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

651 kr

66 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

73 kr

13 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

722 kr

147 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

219 kr

9 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

Saknas

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

306 kr

4 kr under referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Saknas

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

908 kr

7 kr under referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

504 kr

59 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

921 kr

91 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

Saknas

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

553 kr

78 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

222 kr

32 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 160 kr

10 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 207 kr

47 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 098 kr

443 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

460 kr

0 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 294 kr

879 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 458 kr

208 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

986 kr

81 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 113 kr

53 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4 900 kr

1 470 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 763 kr

1 768 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 222 kr

377 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

9 423 kr

2 513 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 165 kr

1 375 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 860 kr

1 045 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 922 kr

547 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

42 300 kr

9 055 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 413 kr

203 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

6 672 kr

3 422 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

386 kr

196 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 171 kr

1 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 686 kr

141 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 814 kr

154 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

9 582 kr

4 727 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

9 582 kr

2 352 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

3 785 kr

40 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 287 kr

577 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 952 kr

477 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 156 kr

541 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

980 kr

105 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

Saknas

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

4 307 kr

307 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 181 kr

356 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 876 kr

581 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

882 kr

62 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

772 kr

107 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 203 kr

153 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 410 kr

120 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

967 kr

117 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 424 kr

179 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 829 kr

169 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

6 998 kr

743 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5 274 kr

419 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 776 kr

131 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 797 kr

422 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

655 kr

25 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 804 kr

194 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 678 kr

708 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 246 kr

656 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 095 kr

1 250 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 045 kr

980 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 015 kr

950 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

444 kr

34 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 522 kr

162 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 040 kr

265 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 345 kr

230 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 837 kr

542 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 617 kr

497 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Till toppen