Arvika tand och implantatmottagning

Vårdgivare Arvika Tand och implantatmott AB

Besöksadress
Per Anderssonsgata 32
67131 Arvika
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 33% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 260 kr

350 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 855 kr

880 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 885 kr

705 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 360 kr

1 190 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 855 kr

730 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 950 kr

2 230 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 350 kr

1 350 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 965 kr

3 000 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 245 kr

1 405 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 780 kr

2 040 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 405 kr

190 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 090 kr

6 005 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

39 870 kr

13 325 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

15 938 kr

4 823 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

25 055 kr

6 320 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 355 kr

730 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 370 kr

1 340 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 140 kr

205 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

590 kr

185 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 450 kr

295 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 105 kr

220 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

Saknas

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

105 kr

45 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 265 kr

380 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

895 kr

320 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 330 kr

250 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

340 kr

130 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

540 kr

175 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

452 kr

8 kr under referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 550 kr

470 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 950 kr

560 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2 398 kr

378 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

540 kr

65 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

1 140 kr

255 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

340 kr

145 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

390 kr

0 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

340 kr

30 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

640 kr

50 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

565 kr

120 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 214 kr

384 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 840 kr

610 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

475 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 440 kr

215 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 340 kr

190 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 660 kr

500 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 255 kr

600 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

460 kr

0 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 440 kr

1 025 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 250 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

905 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 949 kr

889 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 540 kr

2 110 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 645 kr

0 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8 040 kr

3 045 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 640 kr

795 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 440 kr

975 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 960 kr

670 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

800 kr

0 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 700 kr

2 910 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 800 kr

2 985 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 375 kr

0 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 540 kr

175 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 400 kr

1 235 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

38 500 kr

4 125 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

26 585 kr

7 765 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

32 258 kr

8 293 kr över referenspris

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

705 kr

400 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 330 kr

120 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 550 kr

325 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 545 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 750 kr

5 895 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 100 kr

6 870 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 778 kr

1 033 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 710 kr

1 000 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 250 kr

775 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 925 kr

1 310 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 075 kr

955 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 340 kr

465 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

980 kr

100 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

4 400 kr

400 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1 250 kr

125 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 825 kr

0 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 825 kr

0 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 197 kr

377 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

840 kr

175 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 550 kr

500 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 640 kr

350 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 040 kr

190 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 745 kr

500 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 160 kr

500 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 578 kr

693 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 255 kr

2 000 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 200 kr

2 345 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 940 kr

295 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 690 kr

1 315 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

4 200 kr

2 165 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 140 kr

480 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

940 kr

310 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 630 kr

20 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

6 200 kr

4 910 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

8 300 kr

6 640 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 200 kr

230 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 640 kr

1 050 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

12 460 kr

615 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

11 781 kr

4 246 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

4 540 kr

1 300 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

50 000 kr

25 655 kr över referenspris

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen