City Dental

Vårdgivare City Dental i Stockholm AB

Besöksadress
Drottninggatan 27
11151 Stockholm
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 5% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 045 kr

135 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

2 730 kr

245 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 125 kr

55 kr under referenspris

Lagning av tre tänder

4 535 kr

365 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 320 kr

195 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 875 kr

2 155 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 870 kr

870 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 600 kr

2 635 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 635 kr

795 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 490 kr

750 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 190 kr

25 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 090 kr

25 kr under referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 350 kr

25 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 435 kr

4 350 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

36 085 kr

9 540 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

18 350 kr

7 235 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

27 630 kr

8 895 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

31 700 kr

12 550 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

40 050 kr

14 780 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

69 190 kr

22 870 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 870 kr

245 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 560 kr

530 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

690 kr

245 kr under referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

465 kr

60 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 155 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 885 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

425 kr

25 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

610 kr

25 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

80 kr

20 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

885 kr

0 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

640 kr

65 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 080 kr

0 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

215 kr

5 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

365 kr

0 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

770 kr

130 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

695 kr

0 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

2 200 kr

1 120 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 500 kr

1 110 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

2 900 kr

1 195 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 200 kr

1 180 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

355 kr

120 kr under referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

190 kr

5 kr under referenspris

206

Fluoridbehandling

265 kr

125 kr under referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

315 kr

5 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

885 kr

30 kr under referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

500 kr

55 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

895 kr

65 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 330 kr

100 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 915 kr

75 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

25 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

190 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 245 kr

20 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 150 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 735 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 325 kr

165 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 945 kr

290 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

555 kr

95 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 880 kr

465 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 960 kr

405 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 440 kr

190 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 280 kr

375 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 175 kr

1 115 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

7 000 kr

3 570 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 500 kr

855 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 000 kr

5 005 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 750 kr

1 905 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

15 000 kr

8 090 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 465 kr

0 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

3 800 kr

490 kr under referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

800 kr

0 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 000 kr

2 210 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 000 kr

4 185 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 900 kr

525 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 365 kr

0 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 165 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

61 000 kr

22 870 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

39 500 kr

20 680 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

1 000 kr

695 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 240 kr

30 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

5 075 kr

1 825 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

9 350 kr

1 390 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 270 kr

100 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 210 kr

15 kr under referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 870 kr

325 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 795 kr

135 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 035 kr

5 180 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 745 kr

3 515 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

12 500 kr

10 125 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

13 500 kr

8 645 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 000 kr

1 445 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 000 kr

3 085 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 000 kr

255 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

6 458 kr

1 543 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 270 kr

560 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 905 kr

430 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 170 kr

555 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 675 kr

555 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 300 kr

310 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 195 kr

320 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

985 kr

105 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 395 kr

115 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 165 kr

340 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 165 kr

340 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 295 kr

0 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

585 kr

0 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

700 kr

120 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

820 kr

155 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 240 kr

190 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 600 kr

310 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

985 kr

135 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 435 kr

190 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 775 kr

115 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 115 kr

230 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

755 kr

155 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 330 kr

2 075 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 610 kr

1 755 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 430 kr

0 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 645 kr

0 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 215 kr

840 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 035 kr

0 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

2 660 kr

0 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 135 kr

0 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

740 kr

110 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 610 kr

0 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

600 kr

0 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

3 000 kr

1 710 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

5 500 kr

3 840 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 060 kr

90 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 665 kr

75 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

12 755 kr

910 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

12 775 kr

625 kr under referenspris

826

Attachments, per styck

650 kr

545 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

10 335 kr

270 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

10 335 kr

270 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

8 000 kr

465 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 400 kr

40 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 525 kr

250 kr under referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 550 kr

435 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 475 kr

180 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 120 kr

0 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

9 980 kr

2 860 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen