Masthuggskliniken

Vårdgivare Masthuggskliniken

Besöksadress
Barlastgatan 2
41463 Göteborg
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 24% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 362 kr

117 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

950 kr

75 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 508 kr

648 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 715 kr

620 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 060 kr

1 055 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 460 kr

415 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 280 kr

1 825 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 450 kr

1 645 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 690 kr

3 120 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 145 kr

1 495 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 060 kr

1 625 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 298 kr

208 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 185 kr

300 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 398 kr

208 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 550 kr

5 935 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

38 850 kr

13 335 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

19 800 kr

9 115 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

23 744 kr

8 359 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

29 100 kr

10 685 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

41 230 kr

4 010 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

36 400 kr

12 095 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 160 kr

595 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 925 kr

2 055 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 130 kr

230 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

390 kr

0 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 250 kr

140 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

700 kr

10 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 050 kr

155 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

305 kr

15 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

550 kr

0 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

90 kr

30 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 128 kr

278 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

710 kr

160 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 308 kr

273 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

350 kr

145 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

520 kr

170 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

885 kr

270 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

465 kr

20 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

742 kr

87 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

950 kr

275 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

325 kr

140 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

435 kr

70 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

350 kr

60 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

555 kr

0 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 060 kr

195 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

470 kr

45 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

990 kr

190 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 400 kr

220 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 808 kr

43 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

180 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 585 kr

410 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

662 kr

107 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 185 kr

100 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 630 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

490 kr

150 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 680 kr

565 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 600 kr

1 015 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

500 kr

55 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 185 kr

1 910 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

6 760 kr

2 390 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 650 kr

490 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 200 kr

330 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 650 kr

705 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 715 kr

5 420 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 000 kr

420 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

12 500 kr

7 705 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

14 500 kr

7 865 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 365 kr

0 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 115 kr

0 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 500 kr

425 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 780 kr

1 335 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 000 kr

3 450 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 744 kr

1 459 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 770 kr

190 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 875 kr

560 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 560 kr

440 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

43 268 kr

8 183 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

33 730 kr

1 770 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

265 kr

80 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 175 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 480 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 675 kr

80 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 000 kr

8 335 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 000 kr

4 050 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

9 382 kr

7 097 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

9 500 kr

4 835 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 385 kr

975 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 810 kr

1 220 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 890 kr

1 325 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 985 kr

1 690 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 600 kr

1 210 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 665 kr

1 790 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 000 kr

50 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 215 kr

375 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

Saknas

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

6 408 kr

2 568 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 160 kr

485 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 685 kr

1 010 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 000 kr

795 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

775 kr

140 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 280 kr

270 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 560 kr

320 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 100 kr

285 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 585 kr

390 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 980 kr

385 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 348 kr

538 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 800 kr

1 795 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 900 kr

2 235 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 300 kr

1 010 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 150 kr

570 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 750 kr

1 465 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 730 kr

775 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

3 800 kr

1 245 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 400 kr

310 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

970 kr

365 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 900 kr

355 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 500 kr

4 905 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

3 815 kr

0 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 370 kr

0 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 000 kr

3 620 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

15 805 kr

6 140 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

12 795 kr

3 130 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

8 000 kr

765 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 592 kr

287 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 015 kr

350 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 700 kr

670 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen