Swedish Dental

Vårdgivare Swedish Dental Shahnavaz AB

Besöksadress
Kungsholmstorg 8
11221 Stockholm
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 74% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 600 kr

355 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 844 kr

969 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 640 kr

1 780 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 019 kr

924 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 300 kr

2 295 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 695 kr

1 650 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

10 495 kr

4 040 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

8 200 kr

3 395 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

15 200 kr

5 630 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 395 kr

3 745 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 595 kr

4 160 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 515 kr

425 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 809 kr

619 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

23 100 kr

11 485 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

51 100 kr

25 585 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

22 370 kr

11 685 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

33 300 kr

17 915 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

39 860 kr

21 445 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

73 000 kr

35 780 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

49 840 kr

25 535 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

83 000 kr

38 450 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 885 kr

1 320 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

10 495 kr

6 625 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 190 kr

290 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1 100 kr

710 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

2 250 kr

1 140 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

790 kr

100 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 050 kr

155 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

370 kr

80 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

749 kr

199 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

95 kr

35 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 200 kr

350 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

950 kr

400 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

495 kr

290 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

Saknas

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

1 700 kr

1 085 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

1 700 kr

1 255 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

2 600 kr

1 565 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 600 kr

1 265 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

3 800 kr

2 165 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 800 kr

1 865 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

890 kr

45 kr över referenspris

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

420 kr

130 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Saknas

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

649 kr

224 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 285 kr

485 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 090 kr

910 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

455 kr

5 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

810 kr

255 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 250 kr

165 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 595 kr

35 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 690 kr

575 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 390 kr

805 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

649 kr

204 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

8 900 kr

5 625 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

7 650 kr

3 280 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 690 kr

820 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 990 kr

2 045 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

9 450 kr

6 155 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

12 390 kr

7 595 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

19 900 kr

13 265 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

12 450 kr

8 335 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

2 900 kr

1 825 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

590 kr

395 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 700 kr

3 255 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

14 200 kr

7 650 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 900 kr

2 615 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 500 kr

1 185 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 500 kr

1 380 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

68 000 kr

34 955 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

63 000 kr

27 915 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

68 000 kr

31 340 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

63 000 kr

31 040 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

32 000 kr

13 915 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

490 kr

195 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

2 900 kr

1 740 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

5 900 kr

2 775 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

18 900 kr

11 245 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 900 kr

780 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 900 kr

725 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 900 kr

1 420 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 900 kr

1 305 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

14 400 kr

9 735 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 200 kr

7 250 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

14 400 kr

12 115 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

14 200 kr

9 535 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

7 900 kr

4 310 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 900 kr

2 335 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 900 kr

2 605 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 900 kr

2 510 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 500 kr

2 625 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

2 500 kr

1 660 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

2 500 kr

1 655 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 290 kr

1 615 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 290 kr

1 615 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 300 kr

665 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 829 kr

819 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 300 kr

1 060 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 300 kr

485 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 829 kr

634 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 500 kr

905 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 500 kr

1 690 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 300 kr

3 295 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

9 100 kr

4 435 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 900 kr

1 610 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

3 900 kr

2 320 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 900 kr

2 615 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 200 kr

595 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

9 100 kr

3 680 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 790 kr

1 975 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 900 kr

2 530 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 900 kr

5 520 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

14 290 kr

4 625 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 700 kr

3 465 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

4 900 kr

2 235 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 900 kr

1 870 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen