Swedish Dental

Vårdgivare Swedish Dental Shahnavaz AB

Besöksadress
Kungsholmstorg 8
11221 Stockholm
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 66% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 743 kr

368 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

2 026 kr

1 081 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

5 133 kr

2 053 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 307 kr

1 047 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 919 kr

2 599 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

4 032 kr

1 827 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

11 476 kr

4 506 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

8 808 kr

3 628 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

16 673 kr

6 343 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 260 kr

4 245 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

12 736 kr

4 711 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 939 kr

634 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 225 kr

945 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 160 kr

745 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

25 283 kr

12 748 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

55 921 kr

28 386 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

24 432 kr

12 897 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

41 873 kr

22 898 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

43 625 kr

23 745 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

86 299 kr

46 114 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

54 523 kr

28 283 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

97 570 kr

49 475 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

3 181 kr

1 491 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

9 281 kr

5 106 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 312 kr

342 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1 197 kr

777 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

2 467 kr

1 272 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

861 kr

101 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 144 kr

154 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

399 kr

16 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

819 kr

214 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

105 kr

40 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 354 kr

439 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

1 039 kr

444 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

535 kr

315 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

900 kr

520 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

1 790 kr

1 125 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

1 879 kr

1 399 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

2 835 kr

1 720 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 835 kr

1 395 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

4 147 kr

2 382 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

4 147 kr

2 052 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

600 kr

280 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 092 kr

477 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

724 kr

264 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 417 kr

557 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 299 kr

1 024 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

598 kr

103 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

250 kr

50 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

882 kr

267 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 459 kr

264 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 984 kr

184 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 879 kr

674 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 614 kr

904 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

724 kr

244 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

7 549 kr

4 014 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

9 452 kr

5 317 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

7 549 kr

5 219 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 879 kr

939 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 449 kr

2 269 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

10 384 kr

6 824 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

13 534 kr

8 359 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

21 829 kr

14 669 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 879 kr

1 049 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

14 790 kr

5 970 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

15 529 kr

8 694 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 355 kr

2 890 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 730 kr

1 310 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 600 kr

1 390 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

69 919 kr

34 244 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

69 918 kr

32 043 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

81 190 kr

41 615 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

75 379 kr

40 874 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

27 477 kr

7 952 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

535 kr

220 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

3 090 kr

1 840 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

8 657 kr

5 282 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

22 618 kr

14 353 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

2 040 kr

830 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 990 kr

725 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

3 167 kr

1 567 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

3 244 kr

1 524 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

15 739 kr

10 704 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 790 kr

7 290 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

15 739 kr

13 274 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

15 529 kr

10 494 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 704 kr

5 019 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 704 kr

4 824 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

10 390 kr

4 910 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

6 499 kr

2 654 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

7 549 kr

2 914 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

8 704 kr

2 884 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

9 334 kr

2 989 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

2 730 kr

1 825 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 190 kr

280 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 775 kr

1 810 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 775 kr

1 810 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 459 kr

774 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 600 kr

510 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 309 kr

974 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 459 kr

579 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 995 kr

705 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 730 kr

1 010 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

10 174 kr

3 689 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

9 964 kr

4 929 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

5 355 kr

1 800 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

4 294 kr

2 589 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

5 355 kr

2 890 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 354 kr

699 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

7 992 kr

6 272 kr över referenspris

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

6 394 kr

2 274 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

8 704 kr

2 904 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

18 469 kr

6 184 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

18 690 kr

4 785 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

15 634 kr

5 199 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

15 634 kr

5 199 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

11 749 kr

3 934 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 900 kr

1 490 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

5 355 kr

2 475 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket