Tandea

Vårdgivare Tandea

Besöksadress
Storholmsgatan 4
12748 Skärholmen
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 32% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 461 kr

141 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 133 kr

223 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

2 834 kr

141 kr under referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 748 kr

568 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 656 kr

1 486 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 932 kr

807 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 325 kr

2 605 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 687 kr

1 687 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 336 kr

3 371 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 275 kr

1 435 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 957 kr

1 217 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 572 kr

357 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 630 kr

515 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 690 kr

365 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 980 kr

4 895 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

37 432 kr

10 887 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

15 288 kr

4 173 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

68 096 kr

29 391 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

73 144 kr

26 824 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 161 kr

536 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 535 kr

1 505 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

690 kr

245 kr under referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

515 kr

110 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 155 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 885 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

690 kr

40 kr under referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

413 kr

13 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

633 kr

48 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

103 kr

43 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

989 kr

104 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

771 kr

196 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

308 kr

98 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

500 kr

135 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

1 142 kr

682 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

515 kr

40 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

257 kr

62 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

515 kr

125 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

386 kr

76 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

600 kr

10 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 158 kr

243 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

515 kr

70 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 028 kr

198 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 039 kr

809 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

515 kr

40 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

257 kr

67 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 422 kr

197 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

771 kr

181 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 286 kr

136 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 571 kr

461 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 543 kr

383 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 571 kr

916 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

650 kr

190 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 712 kr

1 297 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

6 051 kr

1 496 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 487 kr

582 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 638 kr

578 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 180 kr

1 750 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 194 kr

549 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8 012 kr

3 017 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 949 kr

659 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 299 kr

509 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 056 kr

4 241 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

Saknas

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

2 855 kr

530 kr över referenspris

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 524 kr

1 159 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 165 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

58 000 kr

19 870 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

58 000 kr

24 755 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

7 960 kr

0 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

300 kr

110 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

991 kr

591 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 543 kr

373 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 642 kr

417 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 545 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 660 kr

0 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 966 kr

6 111 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 939 kr

5 709 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 687 kr

2 132 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 026 kr

2 111 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

3 745 kr

0 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 629 kr

919 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 143 kr

668 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 025 kr

410 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 200 kr

1 080 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 323 kr

448 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

964 kr

84 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

5 949 kr

1 949 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 843 kr

1 018 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 843 kr

1 018 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

585 kr

0 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 091 kr

271 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 028 kr

363 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 543 kr

493 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 058 kr

768 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 028 kr

178 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 058 kr

813 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 314 kr

654 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 885 kr

0 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

600 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 707 kr

2 452 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 754 kr

1 899 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 000 kr

570 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 194 kr

549 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 472 kr

1 097 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 745 kr

710 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

2 660 kr

0 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

3 650 kr

0 kr över referenspris

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

2 094 kr

959 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

630 kr

0 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 400 kr

1 430 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 833 kr

1 243 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 146 kr

2 301 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

13 475 kr

75 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

9 008 kr

1 473 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

900 kr

460 kr under referenspris

833

Rebasering av protes

2 775 kr

0 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 460 kr

1 345 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket