Tandea

Vårdgivare Tandea

Besöksadress
Storholmsgatan 4
12748 Skärholmen
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 39% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 494 kr

249 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 058 kr

183 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 361 kr

501 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 881 kr

786 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 287 kr

1 282 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 740 kr

695 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 714 kr

2 259 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 249 kr

1 444 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 463 kr

2 893 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 864 kr

1 214 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 838 kr

1 403 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 404 kr

314 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 327 kr

442 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 515 kr

325 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 615 kr

5 000 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

36 475 kr

10 960 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

14 288 kr

3 603 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

26 338 kr

10 953 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

25 754 kr

7 339 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

67 631 kr

30 411 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

32 554 kr

8 249 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

79 559 kr

35 009 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 019 kr

454 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 394 kr

1 524 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

958 kr

58 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

481 kr

91 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 442 kr

332 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 403 kr

598 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

773 kr

83 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

917 kr

22 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

386 kr

96 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

592 kr

42 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

96 kr

36 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

961 kr

111 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

721 kr

171 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 682 kr

647 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

288 kr

83 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

481 kr

131 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

1 067 kr

452 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

1 067 kr

622 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

240 kr

55 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

481 kr

116 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

361 kr

71 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

670 kr

115 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 082 kr

217 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

481 kr

56 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

961 kr

161 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 906 kr

726 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 403 kr

638 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

481 kr

31 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

240 kr

60 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 329 kr

154 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

721 kr

166 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 202 kr

117 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

600 kr

80 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 403 kr

378 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 442 kr

327 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 403 kr

818 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

337 kr

108 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 625 kr

1 350 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 655 kr

1 285 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 390 kr

520 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 400 kr

455 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4 841 kr

1 546 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 050 kr

470 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

7 488 kr

2 693 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

12 154 kr

5 519 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 595 kr

1 230 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

4 105 kr

70 kr under referenspris

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 100 kr

25 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

240 kr

45 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 350 kr

3 905 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 320 kr

4 770 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 698 kr

1 413 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 359 kr

1 044 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 565 kr

1 445 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

65 405 kr

28 745 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

58 195 kr

26 235 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

28 325 kr

10 240 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

5 055 kr

1 930 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

11 948 kr

4 293 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 442 kr

322 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 900 kr

420 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 884 kr

1 289 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 249 kr

5 584 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 905 kr

6 955 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 326 kr

761 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 807 kr

512 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 098 kr

708 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 729 kr

854 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 236 kr

396 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

979 kr

134 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 442 kr

212 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

4 625 kr

785 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

3 595 kr

2 515 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 526 kr

851 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 526 kr

851 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 472 kr

267 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

721 kr

171 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

785 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

961 kr

326 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 442 kr

432 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 923 kr

683 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

961 kr

146 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 923 kr

728 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 163 kr

568 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 137 kr

2 132 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 685 kr

2 020 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 007 kr

717 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 050 kr

470 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 245 kr

960 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 957 kr

867 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

961 kr

356 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

3 000 kr

1 760 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

2 298 kr

703 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 047 kr

1 232 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 386 kr

1 016 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 287 kr

1 907 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

14 410 kr

1 530 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

9 665 kr

0 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

9 665 kr

0 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 260 kr

2 025 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

481 kr

86 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 776 kr

471 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 262 kr

1 232 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 165 kr

0 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

8 024 kr

1 184 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen