Karlatandläkarna AB

Vårdgivare Robin Pettersson

Besöksadress
Karlavägen 40
11449 Stockholm
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 66% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 520 kr

275 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 095 kr

220 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 350 kr

1 490 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 750 kr

1 655 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 500 kr

2 495 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 075 kr

1 030 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

10 075 kr

3 620 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 850 kr

2 045 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 450 kr

4 880 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 925 kr

2 275 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 185 kr

2 750 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

1 750 kr

340 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

2 930 kr

955 kr under referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 035 kr

155 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

24 000 kr

12 385 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

53 000 kr

27 485 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

23 500 kr

12 815 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

34 000 kr

18 615 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

38 000 kr

19 585 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

85 800 kr

48 580 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

47 000 kr

22 695 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

84 200 kr

39 650 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 070 kr

505 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 200 kr

1 330 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 550 kr

650 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

495 kr

105 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 575 kr

465 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 490 kr

685 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

890 kr

200 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

895 kr

0 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

290 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

590 kr

40 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

80 kr

20 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 225 kr

375 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

Saknas

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

205 kr

0 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

350 kr

0 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

1 500 kr

885 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

1 250 kr

805 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

170 kr

15 kr under referenspris

206

Fluorbehandling

365 kr

0 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

510 kr

220 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

730 kr

175 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 180 kr

315 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

520 kr

95 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

960 kr

160 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 995 kr

815 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

305 kr

145 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

180 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

455 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

630 kr

75 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

815 kr

270 kr under referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 630 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

200 kr

320 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

450 kr

110 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 180 kr

155 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 495 kr

380 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 415 kr

830 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

700 kr

255 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 500 kr

1 225 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 420 kr

1 050 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 505 kr

345 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 495 kr

625 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 500 kr

1 555 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

10 500 kr

7 205 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 985 kr

405 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

14 500 kr

9 705 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 350 kr

1 580 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

20 000 kr

13 365 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 500 kr

1 135 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 850 kr

735 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

3 185 kr

1 210 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

1 500 kr

425 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 800 kr

4 355 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

14 500 kr

7 950 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 000 kr

2 715 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 490 kr

90 kr under referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 950 kr

635 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 200 kr

1 080 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

72 500 kr

35 840 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

78 000 kr

46 040 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

43 500 kr

25 415 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 355 kr

195 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

385 kr

0 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 650 kr

530 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 925 kr

750 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 950 kr

1 470 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 950 kr

1 355 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

15 000 kr

10 335 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

15 000 kr

8 050 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 950 kr

1 540 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

6 875 kr

2 160 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 500 kr

910 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 715 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 950 kr

1 385 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 950 kr

1 655 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 110 kr

1 720 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 065 kr

2 190 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 625 kr

675 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 990 kr

1 150 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

2 500 kr

1 655 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

4 560 kr

720 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

8 500 kr

4 825 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

8 500 kr

4 825 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 400 kr

765 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 500 kr

490 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 900 kr

660 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 500 kr

685 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 200 kr

1 005 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 500 kr

905 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 500 kr

690 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

1 200 kr

625 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 500 kr

3 495 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

9 500 kr

4 835 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 500 kr

920 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

5 000 kr

2 715 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2 805 kr

250 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

950 kr

345 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 870 kr

325 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

9 500 kr

8 260 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

9 500 kr

7 905 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

3 815 kr

0 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 800 kr

430 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 690 kr

2 310 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

14 000 kr

4 335 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

7 950 kr

715 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

2 665 kr

0 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 250 kr

220 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta