Tandläkare Henrik Walander

Vårdgivare H W Dental AB

Besöksadress
Fogdegatan 21
30233 Halmstad
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 12% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 544 kr

169 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 109 kr

164 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 471 kr

391 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 568 kr

308 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 134 kr

814 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 531 kr

326 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 427 kr

1 457 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 184 kr

1 004 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 521 kr

2 191 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 038 kr

1 023 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 283 kr

1 258 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 476 kr

171 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 582 kr

302 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 647 kr

232 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 196 kr

3 661 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

35 148 kr

7 613 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

75 784 kr

27 689 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 917 kr

227 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 019 kr

49 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

473 kr

53 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 328 kr

133 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 153 kr

198 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

840 kr

80 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 097 kr

107 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

467 kr

52 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

672 kr

67 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

79 kr

14 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 124 kr

209 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

Saknas

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

231 kr

11 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

399 kr

19 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

798 kr

78 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

408 kr

507 kr under referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

226 kr

21 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

341 kr

21 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

656 kr

41 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 013 kr

63 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

557 kr

97 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

945 kr

85 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 355 kr

80 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 985 kr

80 kr över referenspris

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

501 kr

6 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

268 kr

68 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

400 kr

100 kr under referenspris

322

Stegvis exkavering

1 428 kr

163 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

704 kr

89 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 271 kr

76 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 877 kr

77 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 365 kr

160 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 189 kr

479 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

541 kr

61 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

Saknas

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 260 kr

320 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 604 kr

1 424 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 308 kr

1 748 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 037 kr

332 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 059 kr

1 239 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 198 kr

2 363 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

Saknas

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 835 kr

1 415 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

58 774 kr

19 199 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 530 kr

320 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 433 kr

168 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 232 kr

5 197 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 789 kr

3 289 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 646 kr

801 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 145 kr

510 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 752 kr

932 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 382 kr

1 037 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

966 kr

61 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 037 kr

127 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 379 kr

414 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

840 kr

155 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 271 kr

181 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 538 kr

203 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 176 kr

296 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 549 kr

259 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 979 kr

259 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 258 kr

303 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 875 kr

1 390 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 720 kr

1 685 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 247 kr

692 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 756 kr

291 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

898 kr

243 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 870 kr

750 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 852 kr

1 052 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Saknas

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 626 kr

2 191 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

462 kr

37 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 586 kr

176 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 507 kr

627 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

5 040 kr

765 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket