Tandläkarhuset Enköping

Vårdgivare Tandläkarhuset Enköping AB

Besöksadress
Kryddgårdsgatan 21A
74935 Enköping
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 42% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 585 kr

265 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 145 kr

235 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

2 975 kr

0 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 835 kr

655 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 735 kr

1 565 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 945 kr

820 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 100 kr

2 380 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 990 kr

1 990 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 590 kr

3 625 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 090 kr

2 250 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 895 kr

2 155 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 415 kr

200 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 855 kr

740 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 635 kr

310 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 690 kr

7 605 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

45 090 kr

18 545 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

38 415 kr

19 680 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

62 588 kr

23 883 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

67 540 kr

21 220 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 450 kr

825 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 360 kr

330 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

935 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

595 kr

190 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 155 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 885 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

995 kr

265 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 095 kr

140 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

400 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

695 kr

110 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

105 kr

45 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

885 kr

0 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

600 kr

25 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 125 kr

45 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

350 kr

140 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

385 kr

20 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

840 kr

200 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

695 kr

0 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

20 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

885 kr

0 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

195 kr

0 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

440 kr

50 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

310 kr

0 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

750 kr

160 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 015 kr

100 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

445 kr

0 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 050 kr

220 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 230 kr

0 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 620 kr

780 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

475 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

330 kr

140 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

480 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

2 000 kr

775 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

590 kr

0 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 350 kr

200 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 735 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 750 kr

590 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 650 kr

995 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

530 kr

70 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 415 kr

0 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 555 kr

0 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 250 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 750 kr

845 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 645 kr

0 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1 845 kr

0 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 465 kr

0 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 290 kr

0 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

800 kr

0 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

16 790 kr

8 000 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

15 345 kr

8 530 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 995 kr

2 620 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 365 kr

0 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 165 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

64 500 kr

28 010 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

59 350 kr

21 220 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

57 128 kr

23 883 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

44 086 kr

25 266 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

910 kr

300 kr under referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

6 250 kr

3 000 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

17 960 kr

10 000 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

580 kr

390 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

355 kr

0 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 170 kr

0 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 225 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 545 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 660 kr

0 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

16 660 kr

9 430 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

13 185 kr

8 330 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 190 kr

1 480 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 050 kr

1 575 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 950 kr

1 335 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 885 kr

765 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 265 kr

275 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 495 kr

620 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 350 kr

470 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 280 kr

0 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 645 kr

820 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 235 kr

410 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 295 kr

0 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

585 kr

0 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

820 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 200 kr

535 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 550 kr

500 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 800 kr

510 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 245 kr

395 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 900 kr

655 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 245 kr

585 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 060 kr

175 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

620 kr

20 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 400 kr

2 145 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 990 kr

2 135 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

3 200 kr

1 555 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

5 710 kr

3 335 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

3 335 kr

1 300 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 135 kr

0 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

895 kr

265 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

5 550 kr

4 260 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

5 550 kr

3 890 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 460 kr

490 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 590 kr

0 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 600 kr

2 755 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

105 kr

0 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

13 500 kr

3 435 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 716 kr

1 651 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 600 kr

2 065 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

410 kr

0 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 400 kr

1 040 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 678 kr

563 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 195 kr

900 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

5 200 kr

1 080 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

8 400 kr

1 280 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket