Malmö Tandläkarcenter

Vårdgivare Malmö Tandläkarcenter AB

Besöksadress
Kanalgatan 3
21140 Malmö
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 52% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 750 kr

430 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 266 kr

356 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 072 kr

1 097 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 191 kr

1 011 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 145 kr

1 975 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 045 kr

920 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

10 195 kr

3 475 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 700 kr

1 700 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 290 kr

4 325 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 560 kr

1 720 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 080 kr

2 340 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 812 kr

597 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 288 kr

1 173 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 121 kr

796 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 555 kr

8 470 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

44 735 kr

18 190 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

18 025 kr

6 910 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

34 112 kr

15 377 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

80 956 kr

42 251 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 198 kr

573 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 689 kr

1 659 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 260 kr

325 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

545 kr

140 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 535 kr

380 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 262 kr

377 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

985 kr

255 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 183 kr

228 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

479 kr

79 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

854 kr

269 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

85 kr

25 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 277 kr

392 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

1 205 kr

630 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

309 kr

99 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

515 kr

150 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

3 443 kr

1 738 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

648 kr

173 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

270 kr

75 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

501 kr

111 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

406 kr

96 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

787 kr

197 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 229 kr

314 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

636 kr

191 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 095 kr

265 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 865 kr

635 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 481 kr

641 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

545 kr

70 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

237 kr

47 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

600 kr

120 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 705 kr

480 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

765 kr

175 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 502 kr

352 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 085 kr

350 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

4 840 kr

540 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 568 kr

408 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 415 kr

760 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

358 kr

102 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 835 kr

1 420 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

6 111 kr

1 556 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

4 835 kr

2 585 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 568 kr

663 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 385 kr

2 325 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 215 kr

2 785 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

3 625 kr

1 980 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

7 255 kr

2 260 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

4 907 kr

3 062 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

6 408 kr

3 943 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 990 kr

1 700 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 195 kr

395 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 753 kr

3 963 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 095 kr

5 280 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 872 kr

1 497 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

3 025 kr

1 660 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 420 kr

1 255 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

76 588 kr

40 098 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

68 856 kr

35 611 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

27 861 kr

9 041 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 210 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 865 kr

695 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 975 kr

750 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 195 kr

650 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 305 kr

645 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

11 600 kr

6 745 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 963 kr

6 733 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

11 173 kr

6 318 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 828 kr

1 273 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 725 kr

1 015 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 715 kr

1 240 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 035 kr

1 420 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 805 kr

1 685 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 392 kr

402 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 359 kr

484 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 198 kr

318 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

2 173 kr

893 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 795 kr

970 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

765 kr

180 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 205 kr

540 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 755 kr

705 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 975 kr

685 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 315 kr

465 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 931 kr

686 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 415 kr

755 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 565 kr

3 310 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 465 kr

3 610 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 899 kr

1 254 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 625 kr

1 250 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 135 kr

0 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

999 kr

369 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

10 400 kr

9 110 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

9 565 kr

7 905 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 924 kr

1 954 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

8 452 kr

2 862 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 825 kr

4 980 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

15 995 kr

2 595 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 052 kr

692 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 775 kr

0 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 207 kr

1 092 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 535 kr

1 240 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket