Malmö Tandläkarcenter

Vårdgivare Malmö Tandläkarcenter AB

Besöksadress
Kanalgatan 3
21140 Malmö
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 41% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 590 kr

345 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 150 kr

275 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 701 kr

841 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 900 kr

805 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 585 kr

1 580 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 767 kr

722 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 267 kr

2 812 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 090 kr

1 285 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 990 kr

3 420 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 962 kr

1 312 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 162 kr

1 727 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 555 kr

465 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 805 kr

920 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 836 kr

646 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 685 kr

7 070 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

40 665 kr

15 150 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

16 385 kr

5 700 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

25 510 kr

10 125 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

28 441 kr

10 026 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

38 231 kr

13 926 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 997 kr

432 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 171 kr

1 301 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 145 kr

245 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

495 kr

105 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 395 kr

285 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 295 kr

490 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

895 kr

205 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 075 kr

180 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

435 kr

145 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

776 kr

226 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

77 kr

17 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 161 kr

311 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

1 095 kr

545 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

281 kr

76 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

468 kr

118 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

895 kr

280 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

675 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

2 239 kr

1 204 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

245 kr

60 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

455 kr

90 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

369 kr

79 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

715 kr

160 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 117 kr

252 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

578 kr

153 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

995 kr

195 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 695 kr

515 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 255 kr

490 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

45 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

215 kr

35 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

545 kr

90 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 550 kr

375 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

695 kr

140 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 365 kr

280 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 895 kr

265 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

655 kr

135 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

435 kr

95 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

6 677 kr

2 092 kr över referenspris

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 425 kr

310 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 195 kr

610 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

325 kr

120 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 395 kr

1 120 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 555 kr

1 185 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

3 735 kr

1 575 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 425 kr

555 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 895 kr

1 950 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 650 kr

2 355 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

3 295 kr

1 715 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 595 kr

1 800 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

4 461 kr

2 691 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

8 861 kr

2 226 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 445 kr

1 330 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

2 075 kr

1 000 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 594 kr

3 149 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 995 kr

4 445 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 520 kr

1 235 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 750 kr

1 435 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 200 kr

1 080 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 408 kr

288 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 795 kr

620 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 995 kr

515 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 545 kr

5 880 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 594 kr

4 644 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

11 594 kr

6 929 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 389 kr

979 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

6 050 kr

1 335 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

5 295 kr

580 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 295 kr

730 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 195 kr

900 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 395 kr

1 005 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 095 kr

1 220 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 865 kr

915 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 235 kr

395 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 089 kr

244 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 975 kr

745 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 595 kr

920 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 595 kr

920 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 695 kr

490 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

695 kr

145 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 095 kr

460 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 595 kr

585 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 795 kr

555 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 195 kr

380 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 755 kr

560 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 195 kr

600 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 805 kr

995 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 695 kr

2 690 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 695 kr

3 030 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 195 kr

905 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 635 kr

1 055 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 295 kr

1 010 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 755 kr

665 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

908 kr

303 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

9 000 kr

7 760 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 385 kr

1 570 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 684 kr

2 314 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 295 kr

3 915 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 795 kr

3 130 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

13 545 kr

3 880 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 995 kr

3 760 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 865 kr

560 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 905 kr

1 240 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

4 395 kr

1 230 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

5 665 kr

1 705 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta