Alpha Dental AB

Vårdgivare Alpha Dental AB

Besöksadress
Lötsjövägen 1 B
17452 Sundbyberg
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 7% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

944 kr

34 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 074 kr

99 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 321 kr

141 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 638 kr

468 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 324 kr

199 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 478 kr

758 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 634 kr

634 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 136 kr

1 171 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 348 kr

508 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 576 kr

836 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 302 kr

87 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 166 kr

51 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

13 966 kr

1 881 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

31 014 kr

4 469 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

15 115 kr

4 000 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

21 735 kr

3 000 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

27 150 kr

8 000 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

45 234 kr

6 529 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

35 270 kr

10 000 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

56 287 kr

9 967 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 718 kr

93 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 413 kr

383 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

935 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

405 kr

0 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 155 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

Saknas

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

71 kr

11 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

984 kr

99 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

575 kr

0 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

210 kr

0 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

365 kr

0 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

820 kr

180 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 970 kr

890 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 590 kr

1 200 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

4 645 kr

2 625 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

210 kr

15 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

420 kr

30 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

310 kr

0 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

636 kr

46 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

468 kr

23 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

924 kr

94 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 500 kr

270 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

516 kr

41 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

200 kr

10 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 362 kr

137 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

636 kr

46 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 150 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 242 kr

82 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 800 kr

145 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

380 kr

80 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 798 kr

383 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 810 kr

255 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 376 kr

126 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 005 kr

100 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 060 kr

1 000 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 430 kr

2 000 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 845 kr

200 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 995 kr

2 000 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 245 kr

400 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

10 910 kr

4 000 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 290 kr

0 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 790 kr

1 000 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 815 kr

1 000 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 375 kr

1 000 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 365 kr

0 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

46 490 kr

10 000 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

48 097 kr

9 967 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

39 774 kr

6 529 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 045 kr

500 kr under referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 060 kr

600 kr under referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

6 855 kr

2 000 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

8 230 kr

1 000 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 915 kr

0 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 134 kr

424 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 980 kr

505 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 252 kr

637 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 816 kr

696 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

972 kr

97 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

880 kr

0 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 428 kr

148 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

5 000 kr

1 000 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 970 kr

145 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 684 kr

389 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

608 kr

23 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

738 kr

73 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 150 kr

100 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 500 kr

210 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

942 kr

92 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 386 kr

141 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 848 kr

188 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 700 kr

815 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

683 kr

83 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 002 kr

747 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5 442 kr

587 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 830 kr

185 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 082 kr

707 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

3 868 kr

218 kr över referenspris

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 500 kr

365 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

657 kr

27 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 610 kr

0 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

2 660 kr

1 000 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

3 970 kr

0 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 590 kr

0 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

11 845 kr

0 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

13 400 kr

0 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

10 065 kr

0 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

11 535 kr

4 000 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

700 kr

290 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket