Saga Tandvård

Vårdgivare Saga Tandvård AB

Besöksadress
Norra Kyrkogatan 12
25223 Helsingborg
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 29% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 400 kr

155 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 040 kr

165 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 665 kr

805 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 765 kr

670 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 500 kr

1 495 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 770 kr

725 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 640 kr

2 185 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 790 kr

985 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 140 kr

2 570 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 435 kr

785 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 185 kr

1 750 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 630 kr

540 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 915 kr

1 030 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 830 kr

640 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 120 kr

7 505 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

42 330 kr

16 815 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

19 015 kr

8 330 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

25 640 kr

10 255 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

32 400 kr

13 985 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

42 500 kr

18 195 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

67 982 kr

23 432 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 080 kr

515 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 520 kr

1 650 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 095 kr

195 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

500 kr

110 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 670 kr

560 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 348 kr

543 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

695 kr

5 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 670 kr

775 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

420 kr

130 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

750 kr

200 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

80 kr

20 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

900 kr

50 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

550 kr

0 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

570 kr

30 kr över referenspris

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

270 kr

65 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

465 kr

115 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

735 kr

120 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

250 kr

65 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

385 kr

20 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

305 kr

15 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

555 kr

0 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

460 kr

35 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

920 kr

120 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 505 kr

325 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 995 kr

230 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

550 kr

100 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

240 kr

60 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

455 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 340 kr

165 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

705 kr

150 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 375 kr

290 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 500 kr

385 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 300 kr

715 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

715 kr

270 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 750 kr

1 475 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 250 kr

880 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 785 kr

625 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 000 kr

130 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 050 kr

2 105 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 900 kr

3 605 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 090 kr

510 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8 915 kr

4 120 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 400 kr

1 630 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

12 200 kr

5 565 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 550 kr

475 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 440 kr

3 995 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 615 kr

4 065 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 410 kr

2 125 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 990 kr

675 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 120 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

39 512 kr

6 467 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

56 705 kr

21 620 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

56 042 kr

19 382 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

23 940 kr

5 855 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 525 kr

365 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

440 kr

95 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 440 kr

5 490 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 080 kr

515 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 020 kr

725 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 415 kr

1 025 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 955 kr

1 080 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 055 kr

105 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 285 kr

445 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 200 kr

355 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

6 055 kr

2 215 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 650 kr

1 975 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 650 kr

1 975 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 190 kr

985 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

555 kr

5 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 415 kr

630 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

775 kr

140 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 340 kr

330 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 710 kr

470 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 120 kr

305 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 670 kr

475 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 190 kr

595 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 810 kr

0 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 060 kr

2 055 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 515 kr

2 850 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 875 kr

585 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 170 kr

590 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 090 kr

1 805 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

3 635 kr

1 080 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 805 kr

715 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

605 kr

0 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

575 kr

0 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 705 kr

890 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 315 kr

945 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 080 kr

3 700 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

10 865 kr

1 200 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

12 065 kr

2 400 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 150 kr

2 915 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

490 kr

95 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 985 kr

680 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 215 kr

550 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 695 kr

665 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 935 kr

770 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

8 455 kr

1 615 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

17 955 kr

8 550 kr över referenspris

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen