TandCity Sweden AB

Vårdgivare TandCity Sweden AB

Besöksadress
Hamngatan 1
21122 Malmö
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 52% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 767 kr

522 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 342 kr

467 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 060 kr

965 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 805 kr

1 800 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 887 kr

842 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 892 kr

3 437 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 267 kr

1 462 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 672 kr

4 102 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 259 kr

1 609 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 282 kr

1 847 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 893 kr

803 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 920 kr

1 035 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 017 kr

827 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 700 kr

7 085 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

41 700 kr

16 185 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

14 022 kr

3 337 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

19 000 kr

3 615 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

24 602 kr

6 187 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

39 320 kr

2 100 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

32 054 kr

7 749 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

51 980 kr

7 430 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 542 kr

977 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 132 kr

1 262 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 145 kr

245 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

595 kr

205 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 395 kr

285 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

792 kr

102 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

900 kr

5 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

630 kr

340 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

645 kr

95 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

97 kr

37 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

642 kr

92 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

237 kr

32 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

Saknas

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

521 kr

71 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

420 kr

235 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

526 kr

161 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

695 kr

405 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

836 kr

281 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 090 kr

225 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

650 kr

225 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

932 kr

132 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 376 kr

196 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 059 kr

294 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

521 kr

71 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

208 kr

28 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

600 kr

145 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 370 kr

195 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

975 kr

420 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 397 kr

312 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 031 kr

401 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 850 kr

735 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 695 kr

1 110 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

532 kr

87 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 300 kr

1 025 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 521 kr

361 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 650 kr

780 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 726 kr

781 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4 596 kr

1 301 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 030 kr

450 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 570 kr

1 775 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 071 kr

301 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

9 698 kr

3 063 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 942 kr

577 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 805 kr

690 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 251 kr

176 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

226 kr

31 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 412 kr

2 967 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

8 200 kr

1 650 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 600 kr

315 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 858 kr

278 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 830 kr

515 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

35 100 kr

15 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

41 000 kr

4 340 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

32 000 kr

40 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

17 520 kr

2 535 kr över referenspris

878

Förankringselement täckprotes, per styck

343 kr

48 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 513 kr

3 563 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

10 483 kr

5 818 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 472 kr

907 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 232 kr

937 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 395 kr

1 005 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 095 kr

1 220 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

600 kr

350 kr under referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 248 kr

408 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

986 kr

141 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 595 kr

920 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 595 kr

920 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

637 kr

87 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 095 kr

460 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 490 kr

480 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 795 kr

555 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 415 kr

600 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 915 kr

720 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 195 kr

600 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 505 kr

695 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 200 kr

3 195 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 200 kr

2 535 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 846 kr

266 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 300 kr

2 015 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 285 kr

330 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 090 kr

0 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

707 kr

102 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

5 881 kr

4 641 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 995 kr

5 400 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

3 700 kr

115 kr under referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 300 kr

70 kr under referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 268 kr

1 888 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

14 591 kr

1 711 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

14 295 kr

4 630 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

14 295 kr

4 630 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 524 kr

219 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 386 kr

356 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen