Älvsjö Tandvård AB

Vårdgivare Älvsjö Tandvård AB

Besöksadress
Prästgårdsgränd 4
12544 Älvsjö
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 47% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 385 kr

140 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 140 kr

265 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

2 750 kr

110 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 680 kr

585 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 870 kr

1 865 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 880 kr

835 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 480 kr

2 025 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 040 kr

2 235 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 930 kr

3 360 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 620 kr

1 970 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 865 kr

2 430 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 340 kr

250 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 025 kr

140 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 540 kr

350 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 130 kr

6 515 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

39 410 kr

13 895 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

16 880 kr

6 195 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

21 465 kr

6 080 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

26 372 kr

7 957 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

60 945 kr

23 725 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

33 542 kr

9 237 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

70 215 kr

25 665 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 150 kr

585 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 785 kr

1 915 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

590 kr

310 kr under referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

450 kr

60 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 110 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 805 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

590 kr

100 kr under referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 100 kr

205 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

420 kr

130 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

650 kr

100 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

90 kr

30 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 050 kr

200 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

770 kr

220 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

350 kr

145 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

600 kr

250 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

820 kr

205 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

600 kr

155 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 765 kr

730 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 695 kr

1 360 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

3 525 kr

1 890 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

5 185 kr

3 250 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

245 kr

60 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

300 kr

10 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Saknas

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

915 kr

50 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

600 kr

175 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 070 kr

270 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 550 kr

370 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

290 kr

110 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 540 kr

365 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

795 kr

240 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 095 kr

10 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 675 kr

45 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 025 kr

0 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 610 kr

495 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 490 kr

905 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

490 kr

45 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 985 kr

1 710 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 990 kr

1 620 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 662 kr

502 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 600 kr

730 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 585 kr

640 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5 653 kr

2 358 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 555 kr

25 kr under referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

9 710 kr

4 915 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1 770 kr

0 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

12 032 kr

5 397 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 530 kr

165 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

8 365 kr

3 325 kr över referenspris

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

4 610 kr

2 635 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

1 179 kr

104 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

310 kr

115 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 790 kr

2 345 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 590 kr

3 040 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 285 kr

0 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 720 kr

1 405 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 910 kr

790 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

50 065 kr

17 020 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

50 965 kr

15 880 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

53 895 kr

17 235 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

50 065 kr

18 105 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

18 042 kr

43 kr under referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 160 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 175 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 455 kr

25 kr under referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 595 kr

0 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 195 kr

5 530 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 690 kr

4 740 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

7 000 kr

4 715 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

11 000 kr

6 335 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 685 kr

1 275 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 990 kr

1 425 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 590 kr

1 295 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 985 kr

1 595 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 525 kr

1 650 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 445 kr

495 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 495 kr

655 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 155 kr

310 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 510 kr

280 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 555 kr

880 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 555 kr

880 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 010 kr

805 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

606 kr

56 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

825 kr

40 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 090 kr

455 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 725 kr

715 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 050 kr

810 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 190 kr

375 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 090 kr

895 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 340 kr

745 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 090 kr

1 280 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 940 kr

1 935 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 490 kr

2 825 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 550 kr

1 260 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 190 kr

610 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 150 kr

865 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 590 kr

635 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

2 000 kr

910 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 050 kr

445 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

8 000 kr

6 760 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 000 kr

4 405 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 090 kr

1 275 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 590 kr

1 220 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

11 450 kr

70 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

15 285 kr

2 405 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

485 kr

385 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

13 390 kr

3 725 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 750 kr

2 085 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 590 kr

2 355 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 725 kr

420 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 375 kr

345 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

53 250 kr

33 340 kr över referenspris

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta