Göteborg Tandläkargrupp

Vårdgivare Göteborg Tandläkargrupp AB

Besöksadress
Odinsgatan 13
41103 Göteborg
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 30% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 402 kr

527 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 349 kr

489 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 473 kr

378 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 324 kr

1 319 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 642 kr

597 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 801 kr

1 346 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 185 kr

1 380 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 582 kr

2 012 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 043 kr

1 393 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 327 kr

1 892 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 950 kr

860 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 190 kr

1 305 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 980 kr

790 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 650 kr

9 035 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

46 250 kr

20 735 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 680 kr

9 995 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

26 632 kr

11 247 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

33 283 kr

14 868 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

70 698 kr

33 478 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

43 183 kr

18 878 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 019 kr

454 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 580 kr

1 710 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

660 kr

240 kr under referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

527 kr

137 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 700 kr

590 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 792 kr

987 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

601 kr

51 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

76 kr

16 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

989 kr

139 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

675 kr

125 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 650 kr

615 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

294 kr

89 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

457 kr

107 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

5 000 kr

4 385 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

2 287 kr

1 252 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 790 kr

1 455 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

546 kr

96 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

206 kr

21 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

412 kr

47 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

612 kr

322 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

952 kr

397 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 360 kr

495 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

799 kr

374 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 360 kr

560 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 792 kr

1 612 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 067 kr

302 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

572 kr

122 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

200 kr

20 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 426 kr

251 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

906 kr

351 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 473 kr

388 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

495 kr

370 kr under referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 416 kr

301 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 136 kr

551 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

550 kr

105 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 759 kr

1 484 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

6 148 kr

1 778 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 375 kr

505 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 950 kr

2 005 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 580 kr

5 285 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 849 kr

1 269 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 780 kr

5 985 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

4 067 kr

2 297 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

13 483 kr

6 848 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

5 049 kr

2 684 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

6 090 kr

1 975 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 700 kr

5 255 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 500 kr

4 950 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 632 kr

1 347 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 700 kr

385 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

62 037 kr

28 992 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

67 033 kr

31 948 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

63 898 kr

31 938 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

34 500 kr

16 415 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

2 800 kr

1 680 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

14 190 kr

9 525 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 900 kr

5 950 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

5 500 kr

2 090 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 384 kr

819 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 325 kr

1 030 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 685 kr

1 295 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 320 kr

1 445 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 450 kr

500 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 473 kr

633 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 133 kr

288 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 212 kr

1 537 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 212 kr

1 537 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 212 kr

3 007 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

601 kr

51 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 056 kr

421 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 490 kr

480 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 801 kr

561 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 246 kr

431 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 813 kr

618 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 039 kr

444 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 193 kr

383 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 198 kr

1 193 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 850 kr

3 185 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 950 kr

2 665 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3 201 kr

374 kr under referenspris

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

902 kr

297 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

6 995 kr

1 575 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

7 087 kr

5 492 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 610 kr

1 795 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 854 kr

1 484 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 010 kr

3 630 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 417 kr

2 752 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

13 500 kr

3 835 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 142 kr

1 907 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 500 kr

1 195 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 150 kr

485 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 005 kr

975 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 165 kr

0 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 072 kr

112 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

33 950 kr

16 390 kr över referenspris

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen