Norrtand AB

Vårdgivare Norrtand AB

Besöksadress
Smejdegatan 2
98232 Gällivare
Epostadress
Webbsida

Prisnivå saknas i mottagningsvyn

Uppgifter om prisnivå för senaste halvåret saknas.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

2 795 kr

1 550 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 641 kr

766 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

Saknas

Lagning av tre tänder

5 936 kr

1 931 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 016 kr

971 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 516 kr

2 061 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 690 kr

1 885 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 481 kr

2 911 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 551 kr

1 901 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 409 kr

1 974 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

Saknas

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

4 526 kr

2 336 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 772 kr

8 157 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

43 716 kr

18 201 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

28 988 kr

13 603 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 698 kr

1 133 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

8 337 kr

4 467 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

Saknas

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

617 kr

227 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

2 142 kr

1 032 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 823 kr

1 018 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

1 390 kr

700 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 860 kr

965 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

470 kr

180 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

868 kr

318 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

99 kr

39 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

868 kr

318 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

420 kr

215 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

663 kr

313 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

1 307 kr

652 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

1 575 kr

1 175 kr över referenspris

163

Biopsi

1 291 kr

191 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

849 kr

399 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

408 kr

223 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

935 kr

645 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 298 kr

743 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 961 kr

1 096 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

925 kr

500 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 176 kr

376 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

Saknas

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

551 kr

371 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

1 405 kr

850 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

2 253 kr

1 168 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 982 kr

867 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 735 kr

1 150 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

Saknas

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

7 300 kr

4 025 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

1 620 kr

540 kr under referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

2 000 kr

1 130 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 096 kr

3 651 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 362 kr

5 812 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 264 kr

1 979 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

70 488 kr

35 403 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

299 kr

4 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

3 973 kr

2 853 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 934 kr

5 984 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 681 kr

1 116 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 616 kr

1 321 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 393 kr

1 003 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 971 kr

1 131 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

Saknas

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 681 kr

1 006 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 168 kr

963 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 154 kr

519 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 516 kr

506 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 009 kr

769 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 336 kr

521 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 934 kr

739 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 300 kr

705 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 800 kr

1 795 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 800 kr

3 135 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 078 kr

788 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 172 kr

1 887 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 686 kr

731 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 751 kr

1 146 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7 651 kr

6 411 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

8 534 kr

6 939 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 407 kr

1 592 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 892 kr

1 522 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 012 kr

4 632 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

14 302 kr

4 637 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

13 994 kr

4 329 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

789 kr

394 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 211 kr

906 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 003 kr

973 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

4 100 kr

140 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta