GHP Specialisttandläkarna Nacka

Vårdgivare GHP Specialisttandläkarna Nacka KB

Besöksadress
Värmdövägen 121
13137 Nacka
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 48% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 412 kr

537 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

5 000 kr

2 140 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 250 kr

1 155 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 700 kr

1 695 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 900 kr

855 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

10 388 kr

3 933 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 350 kr

2 545 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

15 188 kr

5 618 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 925 kr

2 275 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 675 kr

4 240 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 600 kr

510 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 500 kr

615 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 775 kr

585 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 988 kr

9 373 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

46 062 kr

20 547 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

26 150 kr

10 765 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

69 900 kr

32 680 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

71 650 kr

27 100 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 525 kr

960 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

7 475 kr

3 605 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 600 kr

700 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

550 kr

160 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

2 050 kr

940 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 200 kr

395 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

900 kr

5 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

300 kr

10 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

725 kr

175 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

100 kr

40 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 350 kr

500 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

1 250 kr

700 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 812 kr

777 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

475 kr

270 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

650 kr

300 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

825 kr

210 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

445 kr

0 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

1 100 kr

700 kr över referenspris

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

1 100 kr

425 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 875 kr

840 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

550 kr

100 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

475 kr

185 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 100 kr

545 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 050 kr

185 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

762 kr

337 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 225 kr

425 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 525 kr

1 345 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 950 kr

1 185 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

550 kr

100 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

275 kr

95 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

825 kr

270 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 225 kr

140 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 100 kr

470 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

700 kr

360 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 850 kr

825 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 875 kr

760 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

3 050 kr

1 465 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

500 kr

55 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

6 450 kr

3 175 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

6 025 kr

1 655 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 160 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

7 575 kr

3 205 kr över referenspris

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

870 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 975 kr

1 030 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 575 kr

995 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 700 kr

930 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

6 400 kr

2 285 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

2 275 kr

1 200 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

600 kr

405 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

15 400 kr

6 955 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 225 kr

4 675 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 700 kr

1 415 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 975 kr

660 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 650 kr

530 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

59 800 kr

23 140 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

62 000 kr

30 040 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 160 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

4 238 kr

1 113 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

17 000 kr

9 345 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

200 kr

15 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

385 kr

0 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

500 kr

155 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 250 kr

130 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 450 kr

275 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 920 kr

440 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 030 kr

435 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 700 kr

6 750 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

12 522 kr

7 857 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 450 kr

1 885 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

7 450 kr

3 155 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

8 775 kr

3 385 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

9 375 kr

3 500 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 500 kr

550 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 500 kr

660 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 650 kr

805 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 850 kr

620 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

6 700 kr

2 860 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

2 175 kr

1 095 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 975 kr

2 300 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 975 kr

2 300 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 725 kr

1 520 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 550 kr

765 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

825 kr

190 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 350 kr

340 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 900 kr

660 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 200 kr

385 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 650 kr

455 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 250 kr

655 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 738 kr

3 733 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 450 kr

3 785 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 888 kr

1 598 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 350 kr

770 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 088 kr

1 803 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

2 350 kr

1 260 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 250 kr

645 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

8 900 kr

7 660 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

8 100 kr

6 505 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

6 200 kr

2 385 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 900 kr

2 530 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

19 600 kr

8 220 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

16 700 kr

3 820 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

750 kr

355 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 600 kr

295 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 450 kr

785 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 975 kr

945 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 900 kr

735 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

5 575 kr

1 615 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen