Universitetstandvården

Vårdgivare Karolinska Institutet

Besöksadress
Alfreds Nobels Allé 8
14152 Huddinge
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 15% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 015 kr

140 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

2 895 kr

35 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 325 kr

230 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 460 kr

455 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 260 kr

215 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 030 kr

1 575 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 885 kr

2 080 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 825 kr

3 255 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 655 kr

2 005 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 580 kr

2 145 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 360 kr

270 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 635 kr

750 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 505 kr

315 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

19 365 kr

7 750 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

42 395 kr

16 880 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

7 500 kr

3 185 kr under referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

14 000 kr

1 385 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

19 982 kr

1 567 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

24 982 kr

677 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 810 kr

245 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 445 kr

575 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

925 kr

25 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

450 kr

60 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 110 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 355 kr

550 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

330 kr

40 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

595 kr

45 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

80 kr

20 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

860 kr

10 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

625 kr

75 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 060 kr

25 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

215 kr

10 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

360 kr

10 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

720 kr

105 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

650 kr

250 kr över referenspris

163

Biopsi

1 150 kr

50 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

900 kr

225 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 035 kr

0 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 335 kr

0 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

845 kr

0 kr över referenspris

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

185 kr

0 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

365 kr

0 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

310 kr

20 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

595 kr

40 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

485 kr

60 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

875 kr

75 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 295 kr

115 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

180 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

455 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 170 kr

5 kr under referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

575 kr

20 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 335 kr

250 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 510 kr

880 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

1 158 kr

33 kr över referenspris

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 025 kr

0 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 280 kr

165 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 895 kr

310 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

540 kr

95 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 780 kr

505 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

6 485 kr

2 115 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 945 kr

785 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 250 kr

380 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

2 500 kr

445 kr under referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

2 000 kr

1 295 kr under referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 874 kr

1 294 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

2 500 kr

2 295 kr under referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

9 982 kr

3 347 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

5 690 kr

3 325 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 680 kr

565 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

3 455 kr

1 480 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

5 000 kr

3 445 kr under referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

5 000 kr

1 550 kr under referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 000 kr

1 715 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 500 kr

185 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 980 kr

860 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

52 400 kr

17 315 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 120 kr

0 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 960 kr

480 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 335 kr

740 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

5 000 kr

335 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

5 500 kr

1 450 kr under referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

3 410 kr

0 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

3 920 kr

330 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 715 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 325 kr

1 760 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 250 kr

1 955 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 320 kr

1 930 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 920 kr

2 045 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 170 kr

330 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 495 kr

650 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 575 kr

345 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

6 000 kr

2 160 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 610 kr

935 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 060 kr

385 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 795 kr

1 590 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

780 kr

230 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

800 kr

165 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 205 kr

195 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 560 kr

320 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 000 kr

185 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 400 kr

205 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 730 kr

135 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 065 kr

255 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 500 kr

1 495 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 850 kr

3 185 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 492 kr

202 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 665 kr

1 380 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 130 kr

175 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

3 925 kr

1 370 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 450 kr

360 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

720 kr

115 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

630 kr

55 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 500 kr

4 905 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 000 kr

1 185 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 585 kr

215 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

4 000 kr

7 380 kr under referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

10 400 kr

2 480 kr under referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

22 925 kr

13 260 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 020 kr

1 355 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

658 kr

263 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 035 kr

730 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 475 kr

810 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 322 kr

1 292 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

7 835 kr

995 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

23 355 kr

0 kr över referenspris

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen