Universitetstandvården

Vårdgivare Karolinska Institutet

Besöksadress
Alfreds Nobels Allé 8
14152 Huddinge
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 21% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 380 kr

60 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 180 kr

270 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 495 kr

315 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 820 kr

650 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 525 kr

400 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 500 kr

2 780 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 505 kr

2 505 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 665 kr

4 700 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 340 kr

2 500 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 535 kr

2 795 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 640 kr

425 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 285 kr

1 170 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 800 kr

475 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 475 kr

8 390 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

44 925 kr

18 380 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

14 860 kr

3 745 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

32 505 kr

13 770 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

28 495 kr

9 345 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

37 285 kr

12 015 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

71 905 kr

25 585 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 050 kr

425 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 435 kr

2 405 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

980 kr

45 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

570 kr

165 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 245 kr

90 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 630 kr

745 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

760 kr

30 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

975 kr

20 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

445 kr

45 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

645 kr

60 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

85 kr

25 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

1 515 kr

940 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 145 kr

65 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

230 kr

20 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

390 kr

25 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

780 kr

140 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

780 kr

320 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

700 kr

285 kr över referenspris

163

Biopsi

1 505 kr

360 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

1 800 kr

1 100 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

25 kr under referenspris

204

Profylaxskena, per skena

910 kr

25 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

200 kr

5 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

335 kr

25 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

645 kr

55 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

525 kr

80 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

945 kr

115 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 400 kr

170 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 085 kr

245 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

485 kr

10 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

195 kr

5 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

480 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 225 kr

0 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

620 kr

30 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 535 kr

385 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 355 kr

620 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 395 kr

235 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 315 kr

660 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

610 kr

150 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 635 kr

2 220 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 555 kr

0 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 865 kr

615 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 350 kr

445 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 395 kr

1 335 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

2 000 kr

1 430 kr under referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 070 kr

1 075 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

5 525 kr

3 680 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

10 915 kr

4 005 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 350 kr

1 060 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 430 kr

630 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

14 015 kr

5 225 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 040 kr

5 225 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 825 kr

2 450 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 850 kr

235 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

550 kr

25 kr över referenspris

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 800 kr

435 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

900 kr

265 kr under referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

61 105 kr

22 975 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

2 160 kr

950 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

5 995 kr

2 745 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

9 850 kr

1 890 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

2 010 kr

840 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

2 015 kr

790 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 635 kr

1 090 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 335 kr

675 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

5 000 kr

145 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

5 800 kr

1 430 kr under referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

1 975 kr

0 kr över referenspris

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 195 kr

640 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 820 kr

2 110 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

Saknas

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

8 010 kr

2 395 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 645 kr

2 525 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 390 kr

400 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 260 kr

385 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 630 kr

750 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 725 kr

445 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

6 555 kr

2 555 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

2 095 kr

970 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 070 kr

1 245 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 000 kr

1 825 kr under referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 415 kr

120 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

925 kr

340 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

865 kr

200 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 305 kr

255 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 685 kr

395 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 080 kr

230 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 515 kr

270 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 870 kr

210 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 845 kr

2 590 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 250 kr

3 395 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 975 kr

545 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 975 kr

1 600 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

Saknas

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 122 kr

152 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 030 kr

440 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 480 kr

1 635 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

14 315 kr

915 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

11 992 kr

1 927 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

6 358 kr

1 177 kr under referenspris

831

Justering av avtagbar protes

1 005 kr

595 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 245 kr

885 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 840 kr

725 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

5 910 kr

1 790 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket