Folktandvården Wisby

Vårdgivare Folktandvården Gotland

Besöksadress
Brömsebroväg 8
62184 Visby
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 17% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 343 kr

98 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 094 kr

219 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 635 kr

775 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 462 kr

367 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 324 kr

319 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 285 kr

240 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 064 kr

609 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 193 kr

388 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

10 357 kr

787 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 107 kr

457 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 115 kr

680 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 322 kr

232 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 237 kr

352 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 350 kr

160 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

13 641 kr

2 026 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

29 757 kr

4 242 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

12 815 kr

2 130 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

16 655 kr

1 270 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

21 445 kr

3 030 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

27 825 kr

3 520 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

48 255 kr

3 705 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 375 kr

810 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 249 kr

379 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 169 kr

269 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

487 kr

97 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 547 kr

437 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

743 kr

53 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

963 kr

68 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

571 kr

281 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

589 kr

39 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

76 kr

16 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

919 kr

69 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

594 kr

44 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

220 kr

15 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

380 kr

30 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

666 kr

51 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

490 kr

45 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

704 kr

49 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

484 kr

34 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

198 kr

13 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

314 kr

24 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

600 kr

45 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

924 kr

59 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

531 kr

106 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 354 kr

554 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 276 kr

96 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 195 kr

430 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

561 kr

111 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

193 kr

13 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

484 kr

29 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 271 kr

96 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

600 kr

45 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 161 kr

76 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 755 kr

125 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 812 kr

697 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 253 kr

668 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

490 kr

45 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 542 kr

267 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 730 kr

360 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

957 kr

87 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 190 kr

245 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4 411 kr

1 116 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 711 kr

131 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 435 kr

1 640 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1 920 kr

150 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

8 685 kr

2 050 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 563 kr

198 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 161 kr

86 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 141 kr

696 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 090 kr

540 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 475 kr

190 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 425 kr

110 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 216 kr

96 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

38 000 kr

2 915 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

39 705 kr

3 045 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 254 kr

94 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

204 kr

19 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

418 kr

33 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 366 kr

191 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 566 kr

3 616 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

10 566 kr

5 901 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3 856 kr

291 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 712 kr

417 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5 830 kr

440 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 358 kr

483 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 866 kr

916 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 183 kr

343 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

913 kr

68 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 750 kr

2 075 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 387 kr

182 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

847 kr

62 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

688 kr

53 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 234 kr

224 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 337 kr

97 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

880 kr

65 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 293 kr

98 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 722 kr

127 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 958 kr

148 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

6 501 kr

496 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5 583 kr

918 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 564 kr

274 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 475 kr

190 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 435 kr

480 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

753 kr

148 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 672 kr

127 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 131 kr

316 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 814 kr

444 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

12 320 kr

940 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 132 kr

2 467 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

12 132 kr

2 467 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

7 832 kr

597 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

456 kr

61 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 414 kr

109 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 200 kr

170 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 427 kr

262 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 290 kr

330 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta