Mun- och Käkcentrum

Vårdgivare Folktandvården Gotland

Besöksadress
Sankt Göransgatan 5
62184 Visby
Webbsida
-
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 37% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 671 kr

351 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 184 kr

274 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 528 kr

1 553 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 066 kr

886 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 384 kr

1 214 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 753 kr

628 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 706 kr

1 986 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 467 kr

1 467 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 899 kr

2 934 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 268 kr

1 428 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 011 kr

2 271 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 891 kr

676 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 276 kr

1 161 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 925 kr

600 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 620 kr

5 535 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

38 322 kr

11 777 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

13 383 kr

2 268 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

23 828 kr

5 093 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

61 596 kr

15 276 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 571 kr

946 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 212 kr

1 182 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 457 kr

522 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

527 kr

122 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 927 kr

772 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 865 kr

980 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

925 kr

195 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 199 kr

244 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

712 kr

312 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

733 kr

148 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

82 kr

22 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 144 kr

259 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

740 kr

165 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 962 kr

882 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

274 kr

64 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

472 kr

107 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

828 kr

188 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

611 kr

151 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

836 kr

136 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 397 kr

317 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 795 kr

405 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

1 913 kr

208 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

603 kr

128 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

391 kr

81 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

746 kr

156 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 151 kr

236 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

575 kr

130 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 466 kr

636 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 589 kr

359 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 377 kr

537 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

699 kr

224 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

239 kr

49 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

603 kr

123 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 582 kr

357 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

746 kr

156 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 446 kr

296 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 185 kr

450 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

459 kr

104 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 962 kr

802 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 440 kr

785 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

674 kr

214 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 411 kr

996 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 892 kr

1 337 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 911 kr

661 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 192 kr

287 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 455 kr

395 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4 562 kr

1 132 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 130 kr

485 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

6 473 kr

1 478 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 390 kr

545 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 192 kr

727 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

6 795 kr

1 545 kr över referenspris

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 548 kr

1 258 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

260 kr

540 kr under referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 384 kr

2 594 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

8 830 kr

2 015 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 082 kr

707 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 543 kr

178 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 317 kr

152 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

47 913 kr

13 538 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

50 745 kr

14 255 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

52 338 kr

14 208 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

24 112 kr

5 292 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

345 kr

40 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

8 157 kr

4 907 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

221 kr

31 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

453 kr

53 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 508 kr

338 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 582 kr

357 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 994 kr

449 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 144 kr

484 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

10 147 kr

5 292 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 836 kr

1 091 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 802 kr

1 092 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 869 kr

1 394 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 258 kr

1 643 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 919 kr

1 799 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

2 196 kr

1 206 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 281 kr

406 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 137 kr

257 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 658 kr

378 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

5 014 kr

1 014 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1 459 kr

334 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

7 161 kr

3 336 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 973 kr

678 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

857 kr

192 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 607 kr

557 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 665 kr

375 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 096 kr

246 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 609 kr

364 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 144 kr

484 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 439 kr

554 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 097 kr

1 842 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 269 kr

2 414 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 439 kr

1 009 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 082 kr

707 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 637 kr

602 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 473 kr

338 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

815 kr

185 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 144 kr

1 174 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 241 kr

1 651 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 344 kr

3 499 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

17 365 kr

3 965 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

15 110 kr

5 045 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

15 110 kr

5 045 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 755 kr

2 220 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

527 kr

117 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 761 kr

401 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 597 kr

822 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

4 199 kr

959 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket