Mun- och Käkcentrum

Vårdgivare Folktandvården Gotland

Besöksadress
Sankt Göransgatan 5
62184 Visby
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 32% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 543 kr

298 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 094 kr

219 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 831 kr

736 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 972 kr

967 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 543 kr

498 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 039 kr

1 584 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 971 kr

1 166 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 910 kr

2 340 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 788 kr

1 138 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 245 kr

1 810 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 669 kr

579 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 871 kr

986 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 701 kr

511 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 270 kr

4 655 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

35 386 kr

9 871 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

11 578 kr

893 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

19 152 kr

3 767 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

48 434 kr

11 214 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 375 kr

810 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 813 kr

943 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 345 kr

445 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

487 kr

97 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 779 kr

669 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 645 kr

840 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

854 kr

164 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 107 kr

212 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

657 kr

367 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

677 kr

127 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

76 kr

16 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

683 kr

133 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 812 kr

777 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

253 kr

48 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

436 kr

86 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

765 kr

150 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

810 kr

155 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

772 kr

97 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 290 kr

255 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1 657 kr

322 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

557 kr

107 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

228 kr

43 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

361 kr

71 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

689 kr

134 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 063 kr

198 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

531 kr

106 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 354 kr

554 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 467 kr

287 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

645 kr

195 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

221 kr

41 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

557 kr

102 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 461 kr

286 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

689 kr

134 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 335 kr

250 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 018 kr

388 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

424 kr

84 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 812 kr

697 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 253 kr

668 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

622 kr

177 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 073 kr

798 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 440 kr

1 070 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 101 kr

231 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 190 kr

245 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 967 kr

387 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

5 198 kr

403 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 272 kr

502 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 563 kr

198 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

1 335 kr

260 kr över referenspris

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 512 kr

2 067 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

8 153 kr

1 603 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 846 kr

561 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 980 kr

400 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 425 kr

110 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 216 kr

96 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

46 856 kr

11 771 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

42 734 kr

10 774 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

319 kr

24 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

13 893 kr

6 238 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

204 kr

19 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 392 kr

272 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 461 kr

286 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 841 kr

361 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 980 kr

385 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

9 669 kr

5 004 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 937 kr

4 987 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 244 kr

834 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 434 kr

869 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 419 kr

1 124 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 702 kr

1 312 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 312 kr

1 437 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 183 kr

343 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 050 kr

205 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 531 kr

301 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

4 630 kr

790 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

6 612 kr

2 937 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

6 612 kr

2 937 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 745 kr

540 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

791 kr

156 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 484 kr

474 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 537 kr

297 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 012 kr

197 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 486 kr

291 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 980 kr

385 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 252 kr

442 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 476 kr

1 471 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 712 kr

2 047 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 099 kr

809 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 846 kr

561 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 435 kr

480 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 360 kr

270 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

Saknas

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

715 kr

140 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 750 kr

935 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 686 kr

1 316 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 168 kr

2 788 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

16 034 kr

3 154 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

13 952 kr

4 287 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

13 952 kr

4 287 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 007 kr

1 772 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

487 kr

92 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 626 kr

321 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 321 kr

656 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 530 kr

500 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 940 kr

775 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 934 kr

974 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

3 877 kr

762 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen