Oral protetik

Vårdgivare Folktandvården Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
55453 Jönköping
Webbsida
-
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 11% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 520 kr

145 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 030 kr

85 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 345 kr

265 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 490 kr

230 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 695 kr

375 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 400 kr

195 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 925 kr

955 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

Saknas

Krona och rotfyllning på framtand

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

Saknas

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 395 kr

90 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 390 kr

110 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 525 kr

110 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

13 981 kr

1 446 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

30 437 kr

2 902 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

20 340 kr

1 365 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 795 kr

105 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 280 kr

105 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 095 kr

125 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

475 kr

55 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 320 kr

125 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 980 kr

25 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

855 kr

95 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

440 kr

25 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

640 kr

35 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

70 kr

5 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

930 kr

15 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

605 kr

10 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

595 kr

15 kr över referenspris

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

235 kr

15 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

390 kr

10 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

685 kr

20 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

480 kr

0 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

725 kr

5 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

510 kr

15 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

920 kr

5 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

215 kr

10 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

420 kr

15 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

335 kr

15 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

640 kr

25 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

985 kr

35 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

485 kr

25 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

890 kr

30 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 315 kr

40 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

510 kr

15 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

220 kr

20 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

665 kr

50 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 220 kr

25 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 830 kr

30 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 250 kr

45 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

Saknas

403

Tandextraktion, enkel

490 kr

10 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 570 kr

35 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

945 kr

5 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 060 kr

1 240 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 510 kr

675 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 480 kr

15 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 645 kr

0 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 420 kr

0 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 210 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

19 525 kr

0 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

22 010 kr

0 kr över referenspris

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

200 kr

0 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

370 kr

0 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 210 kr

0 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 265 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 600 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 720 kr

0 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

2 665 kr

0 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

Saknas

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

Saknas

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

Saknas

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

Saknas

522

Komplicerad kanallokalisation

Saknas

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 045 kr

80 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 440 kr

60 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

770 kr

85 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 185 kr

95 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 440 kr

105 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

985 kr

105 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 395 kr

105 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 855 kr

135 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

Saknas

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 380 kr

895 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5 753 kr

718 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 565 kr

10 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 475 kr

10 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3 855 kr

0 kr över referenspris

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

2 760 kr

0 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 180 kr

0 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

675 kr

20 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

600 kr

20 kr under referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 145 kr

25 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 820 kr

20 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

12 315 kr

30 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

13 905 kr

0 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

110 kr

5 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

10 435 kr

0 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

10 435 kr

0 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

7 815 kr

0 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 410 kr

0 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 880 kr

0 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 195 kr

0 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket