Utbildningskliniken

Vårdgivare Folktandvården Västra Götaland

Besöksadress
Odontologen, Medicinaregatan 12 B
41390 Göteborg
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 32% lägre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

634 kr

611 kr under referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

477 kr

398 kr under referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

2 064 kr

796 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

1 154 kr

941 kr under referenspris

Lagning av tre tänder

2 247 kr

1 758 kr under referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

1 107 kr

938 kr under referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 677 kr

2 778 kr under referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

4 380 kr

425 kr under referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

7 155 kr

2 415 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

4 357 kr

293 kr under referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 797 kr

638 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

1 039 kr

1 051 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

1 931 kr

1 954 kr under referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

1 094 kr

1 096 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

7 034 kr

4 581 kr under referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

15 318 kr

10 197 kr under referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

10 680 kr

4 705 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

827 kr

738 kr under referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

2 087 kr

1 783 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

497 kr

403 kr under referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

210 kr

180 kr under referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 120 kr

10 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

357 kr

333 kr under referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

452 kr

443 kr under referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

160 kr

130 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

280 kr

270 kr under referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

42 kr

18 kr under referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

447 kr

403 kr under referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

Saknas

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

130 kr

75 kr under referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

525 kr

175 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

357 kr

258 kr under referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

337 kr

318 kr under referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

200 kr

200 kr under referenspris

163

Biopsi

1 120 kr

20 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

650 kr

25 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

225 kr

225 kr under referenspris

204

Profylaxskena, per skena

432 kr

413 kr under referenspris

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

180 kr

5 kr under referenspris

206

Fluorbehandling

182 kr

183 kr under referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

160 kr

130 kr under referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

282 kr

273 kr under referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

452 kr

413 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

225 kr

200 kr under referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

405 kr

395 kr under referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 160 kr

20 kr under referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

885 kr

880 kr under referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

225 kr

225 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

95 kr

85 kr under referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

237 kr

218 kr under referenspris

322

Stegvis exkavering

637 kr

538 kr under referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

277 kr

278 kr under referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

537 kr

548 kr under referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

257 kr

263 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

335 kr

5 kr under referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

575 kr

540 kr under referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

935 kr

650 kr under referenspris

403

Tanduttagning, enkel

255 kr

190 kr under referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

1 747 kr

1 528 kr under referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 590 kr

220 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

1 751 kr

409 kr under referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

550 kr

320 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

5 257 kr

3 188 kr under referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

4 590 kr

1 960 kr under referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

1 500 kr

785 kr under referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 200 kr

115 kr under referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

39 645 kr

6 600 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 140 kr

20 kr under referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

2 805 kr

320 kr under referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

175 kr

10 kr under referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

677 kr

498 kr under referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 710 kr

230 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 835 kr

240 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 062 kr

4 112 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

1 850 kr

1 560 kr under referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3 730 kr

165 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 540 kr

245 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5 690 kr

300 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 275 kr

400 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

520 kr

430 kr under referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

485 kr

355 kr under referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

845 kr

0 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

3 825 kr

15 kr under referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

1 887 kr

1 788 kr under referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 831 kr

844 kr under referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

1 112 kr

1 093 kr under referenspris

606

Motorisk aktivering

282 kr

268 kr under referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

375 kr

260 kr under referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

535 kr

475 kr under referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

650 kr

590 kr under referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

537 kr

278 kr under referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

657 kr

538 kr under referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

855 kr

740 kr under referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

915 kr

895 kr under referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

3 425 kr

2 580 kr under referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

2 892 kr

1 773 kr under referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

1 652 kr

1 638 kr under referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

1 250 kr

1 035 kr under referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

1 530 kr

1 025 kr under referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

555 kr

535 kr under referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

395 kr

210 kr under referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

1 965 kr

1 850 kr under referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

2 727 kr

2 643 kr under referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

5 737 kr

5 643 kr under referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

6 480 kr

6 400 kr under referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

4 870 kr

4 795 kr under referenspris

828

Hel överkäksprotes

4 870 kr

4 795 kr under referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

3 630 kr

3 605 kr under referenspris

831

Justering av avtagbar protes

410 kr

15 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 005 kr

300 kr under referenspris

833

Rebasering av protes

1 375 kr

1 290 kr under referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

1 062 kr

968 kr under referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 260 kr

95 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

3 492 kr

3 348 kr under referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta