Folktandvården Örnen

Vårdgivare Folktandvården Dalarna

Besöksadress
Köpmannagatan 18
77430 Avesta
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 13% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 470 kr

150 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

830 kr

80 kr under referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 640 kr

460 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 960 kr

790 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 270 kr

145 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 450 kr

730 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 790 kr

790 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 480 kr

1 515 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 450 kr

610 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 670 kr

930 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 380 kr

165 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 450 kr

335 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 300 kr

25 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

14 460 kr

2 375 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

31 500 kr

4 955 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

13 750 kr

2 635 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

22 290 kr

3 555 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

24 090 kr

4 940 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

32 290 kr

7 020 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 540 kr

85 kr under referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 335 kr

305 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 080 kr

145 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

240 kr

165 kr under referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 320 kr

165 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

830 kr

100 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 080 kr

125 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

400 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

410 kr

175 kr under referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

70 kr

10 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

660 kr

85 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

245 kr

35 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

435 kr

70 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

460 kr

0 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

740 kr

45 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

480 kr

5 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

890 kr

5 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

230 kr

35 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

410 kr

20 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

340 kr

30 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

625 kr

35 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

995 kr

80 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

520 kr

75 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

920 kr

90 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 305 kr

75 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

490 kr

15 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

210 kr

20 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

550 kr

70 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 380 kr

155 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

640 kr

50 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 250 kr

100 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 090 kr

355 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

560 kr

5 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

950 kr

50 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 230 kr

70 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

1 980 kr

325 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

510 kr

50 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 850 kr

435 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

1 500 kr

750 kr under referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

940 kr

35 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 100 kr

1 040 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4 400 kr

970 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

5 550 kr

555 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

7 690 kr

780 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 150 kr

95 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

840 kr

40 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 890 kr

1 100 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

8 355 kr

1 540 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 700 kr

325 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 440 kr

75 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

51 850 kr

15 360 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

20 580 kr

1 760 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

800 kr

410 kr under referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 350 kr

180 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 430 kr

205 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 765 kr

220 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 880 kr

220 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

9 460 kr

4 605 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 330 kr

4 100 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 340 kr

630 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 050 kr

575 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 400 kr

785 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 800 kr

680 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 100 kr

110 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

955 kr

80 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

955 kr

75 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 350 kr

525 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

800 kr

135 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 260 kr

210 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 450 kr

160 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 040 kr

190 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 560 kr

315 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 960 kr

300 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 175 kr

290 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

660 kr

60 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 140 kr

885 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

5 940 kr

1 085 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 840 kr

410 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 765 kr

120 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 580 kr

205 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 300 kr

265 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 260 kr

125 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

680 kr

50 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 400 kr

210 kr under referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

7 140 kr

5 480 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 000 kr

1 030 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 650 kr

1 060 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 500 kr

1 655 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 300 kr

1 235 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 300 kr

1 235 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 100 kr

1 565 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

440 kr

30 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 415 kr

55 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 080 kr

305 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 750 kr

635 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 200 kr

905 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen