Carl Emil Rexman

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Neptunigatan 1
21120 Malmö
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå saknas i mottagningsvyn

Uppgifter om prisnivå för senaste halvåret saknas.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 597 kr

352 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 160 kr

285 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 089 kr

994 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 022 kr

2 017 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 993 kr

948 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 304 kr

2 849 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

Saknas

Krona och rotfyllning på framtand

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

Saknas

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 491 kr

3 056 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 287 kr

197 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

3 885 kr

0 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 537 kr

347 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

22 119 kr

10 504 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

49 219 kr

23 704 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

21 257 kr

10 572 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

28 187 kr

12 802 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 535 kr

970 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 181 kr

1 311 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 119 kr

219 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

642 kr

252 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 624 kr

514 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

845 kr

155 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 030 kr

135 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

290 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

700 kr

150 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

93 kr

33 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

867 kr

317 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

205 kr

0 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

Saknas

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

857 kr

202 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 981 kr

946 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 195 kr

860 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

2 410 kr

775 kr över referenspris

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2 624 kr

689 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

250 kr

200 kr under referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluorbehandling

408 kr

43 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

347 kr

57 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

555 kr

0 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 100 kr

235 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

425 kr

0 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 042 kr

242 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 302 kr

122 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

180 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

455 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

752 kr

197 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 085 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 630 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 800 kr

685 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 678 kr

1 093 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

Saknas

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 334 kr

1 059 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 140 kr

770 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 896 kr

736 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 400 kr

530 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 658 kr

1 713 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

10 226 kr

6 931 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 734 kr

154 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 940 kr

7 145 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

7 385 kr

2 345 kr över referenspris

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 364 kr

249 kr över referenspris

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 186 kr

596 kr över referenspris

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 494 kr

519 kr över referenspris

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

464 kr

269 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 699 kr

4 254 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 699 kr

5 149 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 789 kr

2 504 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

64 634 kr

27 974 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

59 065 kr

27 105 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

13 367 kr

5 712 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

240 kr

55 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 178 kr

58 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 238 kr

63 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 529 kr

49 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 676 kr

81 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

11 005 kr

6 340 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

12 699 kr

5 749 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

4 820 kr

1 230 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

Saknas

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 570 kr

1 275 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 498 kr

2 108 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 855 kr

1 980 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 464 kr

514 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 714 kr

874 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 339 kr

494 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

5 676 kr

1 836 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 817 kr

1 142 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 676 kr

2 001 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 506 kr

871 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 312 kr

302 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 627 kr

387 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 506 kr

691 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 970 kr

775 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 258 kr

663 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 548 kr

738 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 569 kr

2 564 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 569 kr

3 904 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 981 kr

2 696 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

859 kr

254 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

5 769 kr

4 174 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 750 kr

935 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 545 kr

1 175 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Saknas

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

9 469 kr

2 234 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

2 359 kr

306 kr under referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

3 938 kr

773 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta