Linköpings TandvårdsTeam

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Drottninggatan 12
58225 Linköping
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 45% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

2 070 kr

695 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 370 kr

425 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 795 kr

715 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 375 kr

1 115 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 555 kr

2 235 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 140 kr

935 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 745 kr

2 775 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 575 kr

2 395 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 480 kr

4 150 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 395 kr

2 380 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 255 kr

3 230 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 675 kr

370 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 435 kr

155 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 600 kr

185 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 080 kr

7 545 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

44 225 kr

16 690 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 830 kr

1 140 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 200 kr

230 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

555 kr

135 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 195 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

1 070 kr

310 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 200 kr

210 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

415 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

400 kr

205 kr under referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

110 kr

45 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 400 kr

485 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

Saknas

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

220 kr

0 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

990 kr

610 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

865 kr

200 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

875 kr

155 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

558 kr

63 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

290 kr

85 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

490 kr

85 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

415 kr

95 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

775 kr

160 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 250 kr

300 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

705 kr

245 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 155 kr

295 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 305 kr

1 030 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

475 kr

20 kr under referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

360 kr

160 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 635 kr

370 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

1 000 kr

385 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 200 kr

5 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 000 kr

200 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

2 165 kr

960 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

3 110 kr

1 400 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

705 kr

225 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

Saknas

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 040 kr

100 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 130 kr

2 310 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 145 kr

2 310 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 085 kr

1 620 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 040 kr

830 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 170 kr

5 670 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

12 785 kr

7 750 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 400 kr

1 555 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 550 kr

1 915 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

8 115 kr

2 295 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 770 kr

2 425 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 490 kr

465 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 490 kr

585 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 260 kr

350 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 210 kr

1 245 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 210 kr

1 245 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 140 kr

760 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

705 kr

100 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 330 kr

645 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 815 kr

725 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 175 kr

840 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 605 kr

725 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 175 kr

885 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 475 kr

755 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 845 kr

890 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

1 560 kr

1 015 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 080 kr

2 595 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 008 kr

2 973 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 922 kr

1 367 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 570 kr

865 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 065 kr

1 600 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 845 kr

735 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 745 kr

985 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

2 020 kr

1 365 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 985 kr

315 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

720 kr

100 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 630 kr

1 510 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 765 kr

1 965 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 395 kr

4 110 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

4 420 kr

1 540 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

4 420 kr

2 225 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket