Trobergs tandvård

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Östra Storgatan 36
61134 Nyköping
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 51% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 069 kr

194 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 236 kr

376 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 703 kr

1 608 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

7 025 kr

3 020 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 292 kr

1 247 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 309 kr

1 854 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 642 kr

1 837 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 292 kr

2 722 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 621 kr

1 971 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 455 kr

3 020 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

1 896 kr

194 kr under referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

3 013 kr

872 kr under referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

1 969 kr

221 kr under referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 377 kr

4 762 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

36 161 kr

10 646 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

25 214 kr

9 829 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 394 kr

829 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 276 kr

406 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 188 kr

288 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

541 kr

151 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 110 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

671 kr

121 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

103 kr

43 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

938 kr

88 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

550 kr

0 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

550 kr

10 kr över referenspris

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

274 kr

69 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

548 kr

198 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

674 kr

59 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

674 kr

229 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

600 kr

55 kr under referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

1 865 kr

765 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

780 kr

105 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

589 kr

139 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

313 kr

128 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

581 kr

216 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

290 kr

0 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

1 114 kr

559 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

425 kr

0 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 345 kr

545 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 075 kr

895 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 788 kr

23 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

598 kr

148 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

318 kr

138 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

698 kr

243 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 372 kr

197 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

599 kr

44 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

699 kr

386 kr under referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 630 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 750 kr

635 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 668 kr

1 083 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

820 kr

375 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 461 kr

186 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 444 kr

574 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 958 kr

3 513 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 874 kr

4 324 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 466 kr

1 181 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 596 kr

281 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 140 kr

20 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

41 588 kr

6 503 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 160 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

1 750 kr

1 375 kr under referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

10 528 kr

2 873 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

185 kr

0 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 172 kr

52 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 231 kr

56 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 516 kr

36 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 595 kr

0 kr över referenspris

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 582 kr

3 632 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 627 kr

1 062 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 633 kr

1 338 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 163 kr

1 773 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 310 kr

1 435 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 055 kr

105 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 160 kr

320 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

Saknas

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 300 kr

625 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 300 kr

625 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 382 kr

177 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 350 kr

715 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 691 kr

681 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 015 kr

775 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 729 kr

914 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 515 kr

1 320 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 648 kr

1 053 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 276 kr

1 466 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 665 kr

1 660 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 485 kr

1 820 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 580 kr

0 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 407 kr

1 122 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 795 kr

840 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 300 kr

210 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

648 kr

43 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

7 665 kr

6 070 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 215 kr

1 400 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 610 kr

1 240 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 887 kr

3 507 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

17 878 kr

4 998 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

14 198 kr

6 963 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 591 kr

286 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 592 kr

927 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 218 kr

188 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

7 799 kr

959 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta