Fristadstandläkarna / George Koc

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Fristadstorget 8 A
63218 Eskilstuna
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 35% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 635 kr

390 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 140 kr

265 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 085 kr

225 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 660 kr

565 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 155 kr

1 150 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 615 kr

570 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 715 kr

1 260 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 780 kr

975 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 280 kr

1 710 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 860 kr

1 210 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 705 kr

1 270 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 445 kr

355 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 425 kr

540 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 515 kr

325 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 560 kr

5 945 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

38 700 kr

13 185 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

15 910 kr

5 225 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

18 265 kr

2 880 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

26 820 kr

8 405 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

53 000 kr

15 780 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

34 780 kr

10 475 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

64 500 kr

19 950 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 115 kr

550 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 070 kr

200 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

990 kr

90 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

500 kr

110 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 110 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 985 kr

180 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

915 kr

225 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 080 kr

185 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

350 kr

60 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

550 kr

0 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

125 kr

65 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

985 kr

135 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

Saknas

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

295 kr

90 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

465 kr

115 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

655 kr

40 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

675 kr

20 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

450 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

345 kr

55 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

600 kr

45 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

515 kr

90 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

945 kr

145 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 180 kr

0 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 765 kr

0 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

480 kr

30 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

210 kr

30 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

455 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

720 kr

165 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 245 kr

160 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

990 kr

125 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 490 kr

375 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 190 kr

605 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

590 kr

145 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 275 kr

0 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 990 kr

620 kr över referenspris

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 160 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 290 kr

420 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 980 kr

1 035 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 000 kr

2 705 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 920 kr

1 340 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

7 950 kr

3 155 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 500 kr

1 730 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

10 900 kr

4 265 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 950 kr

1 585 kr över referenspris

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 490 kr

3 045 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 990 kr

1 440 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 285 kr

0 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 500 kr

1 185 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 100 kr

980 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

49 500 kr

12 840 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

43 000 kr

11 040 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

21 940 kr

3 855 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

6 000 kr

1 435 kr över referenspris

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

1 030 kr

250 kr under referenspris

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

3 260 kr

150 kr under referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 190 kr

625 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 790 kr

495 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 090 kr

700 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 230 kr

355 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 060 kr

110 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

995 kr

155 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

845 kr

0 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 190 kr

515 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 555 kr

350 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 045 kr

410 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 340 kr

330 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 590 kr

350 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 175 kr

360 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 670 kr

475 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 990 kr

395 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 140 kr

330 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

575 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 090 kr

1 085 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 990 kr

2 325 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 190 kr

900 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 580 kr

1 295 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 190 kr

235 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

895 kr

290 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 500 kr

685 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 754 kr

384 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 740 kr

2 360 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

9 950 kr

285 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 950 kr

2 285 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

435 kr

40 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

2 685 kr

20 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 740 kr

710 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 493 kr

328 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 102 kr

142 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen