Lycksele Tandklinik

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Skolgatan 8
92131 Lycksele
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 16% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 818 kr

498 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 044 kr

134 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 818 kr

843 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 463 kr

283 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 982 kr

812 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 504 kr

379 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 483 kr

1 763 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 733 kr

733 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 191 kr

2 226 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 634 kr

794 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 123 kr

1 383 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 837 kr

622 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 939 kr

824 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 970 kr

645 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

16 877 kr

4 792 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

36 971 kr

10 426 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

15 850 kr

4 735 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

26 674 kr

7 939 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

26 641 kr

7 491 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

50 545 kr

11 840 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

34 011 kr

8 741 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 880 kr

255 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 538 kr

508 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

935 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

454 kr

49 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 904 kr

749 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 018 kr

133 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

900 kr

170 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 126 kr

171 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

400 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

654 kr

69 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

77 kr

17 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

979 kr

94 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

636 kr

61 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

257 kr

47 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

402 kr

37 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

515 kr

55 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

745 kr

330 kr över referenspris

163

Biopsi

1 267 kr

122 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

737 kr

37 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

2 073 kr

993 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 414 kr

1 024 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

200 kr

275 kr under referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

211 kr

16 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

390 kr

0 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

321 kr

11 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

608 kr

18 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

947 kr

32 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

513 kr

68 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

934 kr

104 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 847 kr

617 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 212 kr

372 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

521 kr

46 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

224 kr

34 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 440 kr

215 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

918 kr

328 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 398 kr

248 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 789 kr

54 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

6 724 kr

2 024 kr över referenspris

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 349 kr

189 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 113 kr

458 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

486 kr

26 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 826 kr

411 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 250 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 048 kr

143 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 685 kr

625 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 778 kr

3 348 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

8 480 kr

3 485 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

11 901 kr

4 991 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

848 kr

48 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 988 kr

4 198 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 195 kr

3 380 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 026 kr

651 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 783 kr

168 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 629 kr

264 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

46 671 kr

12 296 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

44 029 kr

10 784 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

22 551 kr

3 731 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

9 903 kr

1 943 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

333 kr

143 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

1 086 kr

686 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 524 kr

354 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 422 kr

197 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 836 kr

291 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 950 kr

290 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

9 994 kr

5 139 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

1 618 kr

283 kr över referenspris

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

6 119 kr

1 204 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 828 kr

1 083 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 290 kr

625 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 239 kr

529 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 963 kr

488 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 619 kr

1 004 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

Saknas

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 131 kr

141 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 138 kr

263 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 091 kr

211 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 475 kr

195 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

4 198 kr

198 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 347 kr

522 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

864 kr

199 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 197 kr

147 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 494 kr

204 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 036 kr

186 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 528 kr

283 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 973 kr

313 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 885 kr

0 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 952 kr

1 697 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 830 kr

1 975 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 787 kr

357 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 145 kr

500 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 217 kr

842 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 166 kr

506 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 615 kr

480 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

881 kr

251 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

7 314 kr

1 674 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

750 kr

150 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

600 kr

1 060 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

Saknas

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 466 kr

876 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 336 kr

2 491 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

16 014 kr

2 614 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 304 kr

1 239 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 668 kr

1 603 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 626 kr

2 091 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

300 kr

110 kr under referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 488 kr

128 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 337 kr

562 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 773 kr

658 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

4 019 kr

724 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 838 kr

718 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

3 322 kr

82 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket