Luleå Tandvård

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Timmermansgatan 26
97231 Luleå
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 25% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 861 kr

486 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 230 kr

285 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 145 kr

1 065 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 980 kr

720 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 700 kr

1 380 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 830 kr

625 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 980 kr

2 010 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 631 kr

1 451 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 250 kr

2 920 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 591 kr

1 576 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 650 kr

1 625 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 900 kr

595 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 400 kr

1 120 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 010 kr

595 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

20 600 kr

8 065 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

45 100 kr

17 565 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

25 600 kr

14 065 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

28 518 kr

9 543 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 380 kr

690 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 666 kr

2 491 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 100 kr

130 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

546 kr

126 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

2 000 kr

805 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 705 kr

750 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

1 111 kr

351 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 314 kr

324 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

550 kr

135 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

785 kr

180 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

84 kr

19 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 045 kr

130 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

850 kr

255 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 307 kr

187 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

320 kr

100 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

470 kr

90 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

870 kr

205 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

870 kr

390 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

894 kr

174 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

650 kr

150 kr över referenspris

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

552 kr

57 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

253 kr

48 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

470 kr

65 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

450 kr

130 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

740 kr

125 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 290 kr

340 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

600 kr

140 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 150 kr

290 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 750 kr

475 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

675 kr

180 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

300 kr

100 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

650 kr

150 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

750 kr

135 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 475 kr

280 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 920 kr

120 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

1 350 kr

110 kr över referenspris

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

590 kr

225 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 340 kr

235 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 750 kr

545 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 400 kr

690 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

900 kr

420 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 800 kr

2 265 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 900 kr

570 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

3 500 kr

1 965 kr över referenspris

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 600 kr

660 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 800 kr

2 620 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 500 kr

4 940 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 810 kr

1 105 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

14 000 kr

8 825 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

2 000 kr

1 170 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 901 kr

3 081 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 773 kr

3 938 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 238 kr

1 773 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 367 kr

53 kr under referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 296 kr

86 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 976 kr

766 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

12 524 kr

7 489 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 562 kr

4 062 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 900 kr

1 055 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 900 kr

1 265 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 820 kr

1 000 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 600 kr

1 255 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 350 kr

445 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 200 kr

290 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 040 kr

1 075 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 943 kr

978 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 640 kr

1 260 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

640 kr

35 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 061 kr

376 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 442 kr

352 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 731 kr

396 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 300 kr

420 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 880 kr

590 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 200 kr

480 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 450 kr

495 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

955 kr

410 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 350 kr

1 865 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 350 kr

3 315 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 450 kr

895 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 270 kr

565 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 900 kr

1 435 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

4 000 kr

1 890 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

2 956 kr

196 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 548 kr

368 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 560 kr

905 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 181 kr

1 061 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 636 kr

836 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 608 kr

2 323 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

13 248 kr

2 813 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

9 815 kr

2 000 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

939 kr

514 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 195 kr

0 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

7 539 kr

3 264 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket