Smile Malmö City

Vårdgivare Colosseum Smile AB

Besöksadress
Föreningsgatan 40
21152 Malmö
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 27% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 820 kr

445 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 165 kr

220 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 482 kr

402 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 180 kr

920 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 715 kr

1 395 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 878 kr

673 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 990 kr

2 020 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 420 kr

1 240 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 140 kr

2 810 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 470 kr

1 455 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 682 kr

1 657 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 885 kr

580 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 330 kr

1 050 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 210 kr

795 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 470 kr

5 935 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

40 990 kr

13 455 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

19 805 kr

8 270 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

29 255 kr

10 280 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

60 325 kr

20 140 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

68 433 kr

20 338 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 580 kr

890 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 955 kr

1 780 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 190 kr

220 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

560 kr

140 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 200 kr

5 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

945 kr

185 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 190 kr

200 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

545 kr

130 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

820 kr

215 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

105 kr

40 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 092 kr

177 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

725 kr

130 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

820 kr

240 kr över referenspris

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

220 kr

0 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

465 kr

85 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

500 kr

165 kr under referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

880 kr

160 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

295 kr

90 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

410 kr

90 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

715 kr

100 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 405 kr

455 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

500 kr

40 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 040 kr

180 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 400 kr

125 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 185 kr

280 kr över referenspris

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

290 kr

90 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 265 kr

0 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

875 kr

260 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 515 kr

320 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 190 kr

390 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

325 kr

0 kr över referenspris

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

935 kr

0 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 915 kr

710 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 475 kr

765 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

500 kr

20 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 175 kr

1 640 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

3 640 kr

1 310 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 000 kr

60 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 995 kr

1 815 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

7 840 kr

4 280 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 585 kr

880 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

9 815 kr

4 640 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 995 kr

1 440 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

4 505 kr

0 kr över referenspris

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 800 kr

355 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

1 520 kr

0 kr över referenspris

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 730 kr

745 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 265 kr

435 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 730 kr

3 910 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 600 kr

3 765 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 065 kr

1 600 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 995 kr

575 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

48 000 kr

12 325 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

56 463 kr

16 888 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

52 345 kr

17 840 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

485 kr

170 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 768 kr

393 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

12 860 kr

4 595 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 750 kr

485 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 210 kr

610 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 365 kr

645 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 000 kr

2 500 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 870 kr

1 990 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 995 kr

2 515 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 815 kr

970 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 788 kr

1 153 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 805 kr

985 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 560 kr

1 215 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 255 kr

230 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 260 kr

355 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 375 kr

465 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 150 kr

1 185 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 605 kr

1 225 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

990 kr

305 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 378 kr

288 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 605 kr

270 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 290 kr

410 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 990 kr

700 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 212 kr

492 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 885 kr

70 kr under referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 325 kr

1 840 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 210 kr

2 175 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 555 kr

0 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 620 kr

915 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 050 kr

1 585 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

3 235 kr

1 125 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 500 kr

320 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 055 kr

400 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

620 kr

0 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 025 kr

4 305 kr över referenspris

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 020 kr

900 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 988 kr

2 188 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

15 995 kr

3 710 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

18 590 kr

4 685 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

13 000 kr

2 565 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

13 515 kr

3 080 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

690 kr

265 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 255 kr

845 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

Saknas

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 440 kr

1 245 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 360 kr

55 kr under referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

5 775 kr

1 500 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket