Smile Jönköping A6

Vårdgivare Colosseum Smile AB

Besöksadress
Bataljonsgatan 12
55305 Jönköping
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 42% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 915 kr

540 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 420 kr

475 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 945 kr

865 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 435 kr

1 175 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 845 kr

2 525 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 445 kr

1 240 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

10 445 kr

3 475 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 170 kr

1 990 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 775 kr

4 445 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 940 kr

1 925 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 385 kr

3 360 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

3 365 kr

1 060 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

6 280 kr

2 000 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 550 kr

1 135 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

21 658 kr

9 123 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

48 143 kr

20 608 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

21 290 kr

9 755 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

35 770 kr

16 795 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

35 955 kr

16 075 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

66 100 kr

25 915 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

46 395 kr

20 155 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

78 902 kr

30 807 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 760 kr

1 070 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 360 kr

2 185 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 190 kr

220 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

615 kr

195 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 485 kr

290 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

3 025 kr

1 070 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

995 kr

235 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 190 kr

200 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

420 kr

5 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

865 kr

260 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

115 kr

50 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 270 kr

355 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

850 kr

255 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

2 010 kr

890 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

310 kr

90 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

580 kr

200 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

720 kr

240 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

765 kr

45 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

1 535 kr

345 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

1 020 kr

290 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

345 kr

140 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

555 kr

150 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

490 kr

170 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

955 kr

340 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 480 kr

530 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

690 kr

230 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 215 kr

355 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 680 kr

405 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

680 kr

185 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

305 kr

105 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 820 kr

555 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

920 kr

305 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 765 kr

570 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

2 030 kr

825 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 890 kr

1 180 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

585 kr

105 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 435 kr

1 900 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 395 kr

455 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 220 kr

2 040 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 235 kr

4 675 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 920 kr

1 215 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 850 kr

5 675 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 865 kr

1 955 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

15 075 kr

7 915 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

5 110 kr

2 555 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 082 kr

252 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

14 850 kr

6 030 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 265 kr

5 430 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 540 kr

3 075 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 850 kr

1 430 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 665 kr

455 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

58 820 kr

20 945 kr över referenspris

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

61 802 kr

22 227 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

54 700 kr

20 195 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

600 kr

285 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 750 kr

540 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 412 kr

147 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 912 kr

7 412 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

14 575 kr

12 110 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

14 975 kr

9 940 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

8 220 kr

4 535 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 060 kr

1 215 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 395 kr

1 760 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 940 kr

2 120 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

8 118 kr

1 773 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 420 kr

395 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 325 kr

420 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 520 kr

610 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 600 kr

270 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 772 kr

1 807 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 210 kr

1 830 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

830 kr

225 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 150 kr

465 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 705 kr

615 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 110 kr

775 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 415 kr

535 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 245 kr

955 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 715 kr

995 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 250 kr

295 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

855 kr

310 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 715 kr

3 230 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 415 kr

3 380 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 505 kr

950 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 810 kr

1 105 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 828 kr

2 363 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 820 kr

640 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 165 kr

510 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

9 715 kr

7 995 kr över referenspris

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 760 kr

1 640 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 765 kr

1 965 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

19 475 kr

7 190 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

15 190 kr

4 755 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

12 780 kr

4 965 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

695 kr

270 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 318 kr

908 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

4 422 kr

1 542 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

4 315 kr

900 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

6 065 kr

1 790 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

3 245 kr

115 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket