Folktandvården Skåne, Malmö Caroli

Vårdgivare Folktandvården Skåne AB

Besöksadress
Humlegatan 24
21127 Malmö
Webbsida
Telefonnummer

Mottagningen har 12% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 490 kr

115 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 145 kr

200 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 080 kr

0 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 645 kr

385 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 300 kr

980 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 770 kr

565 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 185 kr

1 215 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 495 kr

315 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 525 kr

1 195 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 455 kr

440 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 870 kr

845 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 580 kr

275 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 760 kr

480 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 690 kr

275 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

14 965 kr

2 430 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

32 495 kr

4 960 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

14 875 kr

3 340 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

20 290 kr

1 315 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

28 710 kr

8 830 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

46 213 kr

6 028 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

38 410 kr

12 170 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

48 095 kr

0 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 285 kr

595 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 390 kr

215 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

970 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

600 kr

180 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 195 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 955 kr

0 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

760 kr

0 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 150 kr

160 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

415 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

605 kr

0 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

85 kr

20 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

915 kr

0 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

595 kr

0 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

580 kr

0 kr över referenspris

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 120 kr

0 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

255 kr

35 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

380 kr

0 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

665 kr

0 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

480 kr

0 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

720 kr

0 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

500 kr

0 kr över referenspris

163

Biopsi

1 190 kr

0 kr över referenspris

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

730 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

205 kr

0 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

405 kr

0 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

320 kr

0 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

615 kr

0 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

950 kr

0 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

1 240 kr

0 kr över referenspris

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

325 kr

0 kr över referenspris

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

460 kr

0 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

860 kr

0 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 275 kr

0 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 905 kr

0 kr över referenspris

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

200 kr

0 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

500 kr

0 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 265 kr

0 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

730 kr

115 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 355 kr

160 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 800 kr

0 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

1 240 kr

0 kr över referenspris

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

575 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

935 kr

0 kr över referenspris

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

365 kr

0 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 105 kr

0 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

4 800 kr

0 kr över referenspris

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 600 kr

395 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 500 kr

790 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

520 kr

40 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 535 kr

0 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

4 135 kr

0 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

1 205 kr

0 kr över referenspris

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 330 kr

0 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

6 130 kr

1 415 kr över referenspris

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

1 535 kr

0 kr över referenspris

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 300 kr

360 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 850 kr

1 670 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

3 560 kr

0 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 705 kr

0 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

5 175 kr

0 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1 910 kr

0 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

9 310 kr

2 150 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 895 kr

340 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

7 605 kr

2 165 kr över referenspris

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 445 kr

0 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 850 kr

865 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 080 kr

250 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

9 400 kr

580 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

7 400 kr

565 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

2 650 kr

185 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 645 kr

0 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

545 kr

0 kr över referenspris

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

1 420 kr

0 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 210 kr

0 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

46 673 kr

10 998 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

39 575 kr

0 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

40 533 kr

6 028 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

20 275 kr

750 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

16 180 kr

0 kr över referenspris

878

Förankringselement täckprotes, per styck

315 kr

0 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 250 kr

0 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 375 kr

0 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

8 265 kr

0 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

200 kr

0 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

420 kr

0 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

370 kr

0 kr över referenspris

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 210 kr

0 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 265 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 600 kr

0 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 720 kr

0 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

7 810 kr

2 775 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

10 610 kr

3 110 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

6 740 kr

4 275 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

10 610 kr

5 575 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

1 975 kr

0 kr över referenspris

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

3 685 kr

0 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 090 kr

0 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

3 880 kr

0 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 025 kr

180 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 850 kr

215 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 100 kr

280 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 650 kr

305 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 055 kr

30 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 055 kr

150 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

955 kr

45 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 330 kr

0 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

4 145 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 965 kr

0 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 965 kr

0 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 380 kr

0 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

605 kr

0 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

845 kr

0 kr över referenspris

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

745 kr

60 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 200 kr

110 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 470 kr

135 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 130 kr

250 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 675 kr

385 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 085 kr

365 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 160 kr

205 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

545 kr

0 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 500 kr

1 015 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 200 kr

1 165 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 555 kr

0 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 705 kr

0 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2 565 kr

100 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 110 kr

0 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3 855 kr

0 kr över referenspris

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

2 760 kr

0 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

5 285 kr

1 500 kr över referenspris

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 180 kr

0 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

655 kr

0 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 640 kr

30 kr under referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

6 438 kr

588 kr över referenspris

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

620 kr

0 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

6 200 kr

4 865 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

7 500 kr

5 780 kr över referenspris

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 350 kr

230 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 100 kr

300 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

12 285 kr

0 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

13 905 kr

0 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

105 kr

0 kr över referenspris

827

Hel underkäksprotes

10 950 kr

515 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

10 950 kr

515 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

8 200 kr

385 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

425 kr

0 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 410 kr

0 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

2 880 kr

0 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 195 kr

0 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 415 kr

0 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 275 kr

0 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

7 385 kr

0 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket