City tandakut

Vårdgivare City tandakut AB

Besöksadress
Rörstrandsgatan 28
11340 Stockholm
Telefonnummer
Webbsida

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 67% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 222 kr

347 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

4 920 kr

2 060 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 652 kr

1 557 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 503 kr

2 498 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 976 kr

931 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 679 kr

3 224 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 793 kr

1 988 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 843 kr

4 273 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 760 kr

2 110 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 677 kr

2 242 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 499 kr

409 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 509 kr

319 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

22 800 kr

11 185 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

50 200 kr

24 685 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

27 347 kr

16 662 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

35 430 kr

20 045 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 344 kr

779 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 146 kr

1 276 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 418 kr

518 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

426 kr

36 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

2 152 kr

1 042 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

900 kr

5 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

673 kr

123 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

153 kr

93 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 350 kr

500 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

1 071 kr

521 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 420 kr

385 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

270 kr

65 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

Saknas

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

1 225 kr

570 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

2 397 kr

1 362 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

3 468 kr

2 133 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

780 kr

330 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluorbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

510 kr

220 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

Saknas

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 100 kr

235 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

643 kr

218 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 030 kr

230 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

2 087 kr

907 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

663 kr

213 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

700 kr

245 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 288 kr

113 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

714 kr

159 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 122 kr

37 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 765 kr

650 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 805 kr

1 220 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

1 000 kr

555 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 450 kr

1 175 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 890 kr

1 020 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 641 kr

2 696 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

13 678 kr

10 383 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

16 065 kr

11 270 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

Saknas

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

15 300 kr

8 750 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 830 kr

2 545 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

45 000 kr

13 040 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

14 325 kr

9 660 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

15 463 kr

8 513 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 743 kr

1 178 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 110 kr

815 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 701 kr

1 311 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 150 kr

1 275 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 540 kr

700 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 408 kr

563 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 610 kr

1 935 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 720 kr

2 045 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 438 kr

803 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 846 kr

836 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 050 kr

810 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 709 kr

894 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 234 kr

1 039 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 397 kr

802 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 805 kr

995 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

9 100 kr

3 095 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

9 100 kr

4 435 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 442 kr

1 152 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 600 kr

2 315 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 224 kr

619 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

575 kr

0 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

9 100 kr

7 505 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 967 kr

2 152 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 987 kr

1 617 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

17 962 kr

6 582 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

867 kr

472 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

4 800 kr

2 135 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta