Södertälje Käkkirurgiska Centrum

Vårdgivare Tandläkare Jasmin Kalantari AB

Besöksadress
Polhemsgatan 18
15240 Södertälje
Webbsida
-
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 10% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 525 kr

150 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 040 kr

95 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 225 kr

145 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 540 kr

280 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

4 820 kr

500 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 365 kr

160 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 100 kr

1 130 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 285 kr

1 105 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 370 kr

2 040 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 140 kr

1 125 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 655 kr

1 630 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 485 kr

180 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 620 kr

340 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 605 kr

190 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

17 495 kr

4 960 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

38 105 kr

10 570 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

17 990 kr

6 455 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

30 850 kr

11 875 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

27 160 kr

7 280 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

67 100 kr

26 915 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

37 160 kr

10 920 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

76 711 kr

28 616 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 030 kr

340 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 535 kr

360 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

970 kr

0 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

460 kr

40 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 195 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 598 kr

643 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

830 kr

70 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

990 kr

0 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

415 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

615 kr

10 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

80 kr

15 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 060 kr

145 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

805 kr

210 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 275 kr

155 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

285 kr

65 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

515 kr

135 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

665 kr

0 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

615 kr

135 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

1 025 kr

110 kr över referenspris

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

220 kr

15 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

395 kr

10 kr under referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

365 kr

45 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

650 kr

35 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 090 kr

140 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

250

Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

251

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

845 kr

0 kr över referenspris

252

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

500 kr

40 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 030 kr

170 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 560 kr

285 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

495 kr

0 kr över referenspris

312

Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

240 kr

40 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 750 kr

485 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

695 kr

80 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 295 kr

100 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 950 kr

150 kr över referenspris

350

Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk

Saknas

351

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk

Saknas

352

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 490 kr

285 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 065 kr

355 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

570 kr

90 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

3 790 kr

255 kr över referenspris

405

Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden

5 618 kr

1 483 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 480 kr

150 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 025 kr

85 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 000 kr

1 820 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

6 125 kr

2 565 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 645 kr

60 kr under referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

7 990 kr

2 815 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 330 kr

420 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

7 160 kr

0 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

3 010 kr

455 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

5 425 kr

980 kr över referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

12 250 kr

3 430 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

11 650 kr

4 815 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 250 kr

785 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

1 645 kr

0 kr över referenspris

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 150 kr

730 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 215 kr

1 005 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

63 811 kr

24 236 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

58 500 kr

23 995 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

315 kr

0 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 712 kr

462 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

5 695 kr

2 320 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

12 500 kr

4 235 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

420 kr

0 kr över referenspris

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 485 kr

275 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 650 kr

385 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 995 kr

395 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 160 kr

440 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

7 190 kr

2 155 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 620 kr

6 120 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

5 000 kr

2 535 kr över referenspris

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrix- protein, tilläggsåtgärd

1 975 kr

0 kr över referenspris

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 150 kr

1 465 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontal- kirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 800 kr

2 710 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 245 kr

1 365 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

7 900 kr

2 420 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 810 kr

965 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 545 kr

910 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 290 kr

1 470 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 525 kr

1 180 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 250 kr

345 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 135 kr

225 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 330 kr

0 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

6 145 kr

2 000 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 700 kr

735 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 700 kr

735 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 380 kr

0 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

790 kr

105 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 295 kr

205 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 475 kr

140 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 170 kr

290 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 570 kr

280 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 825 kr

105 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 202 kr

247 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 560 kr

1 075 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

7 190 kr

2 155 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 795 kr

240 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 160 kr

455 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 115 kr

650 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 110 kr

0 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

4 450 kr

1 690 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 325 kr

145 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

800 kr

145 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 828 kr

158 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

7 190 kr

5 855 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

5 350 kr

3 630 kr över referenspris

923

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3

Saknas

924

Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 120 kr

0 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 350 kr

550 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

14 595 kr

2 310 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

12 780 kr

2 345 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 380 kr

945 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

8 195 kr

380 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

555 kr

130 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

3 465 kr

585 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 585 kr

390 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 415 kr

0 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket