Deldent AB

Vårdgivare Deldent AB

Besöksadress
Nygatan 4
82142 Bollnäs
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 20% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 617 kr

297 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 015 kr

105 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 348 kr

373 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 555 kr

375 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 120 kr

950 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 560 kr

435 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

7 617 kr

897 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

5 851 kr

851 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

11 217 kr

1 252 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 542 kr

702 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

8 730 kr

990 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 225 kr

10 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

15 759 kr

3 674 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

35 123 kr

8 578 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

21 321 kr

10 206 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

30 571 kr

11 836 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

33 475 kr

14 325 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

51 450 kr

12 745 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

43 569 kr

18 299 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

53 520 kr

7 200 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

1 839 kr

214 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 795 kr

765 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 020 kr

85 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

438 kr

33 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 432 kr

277 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 050 kr

165 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

917 kr

187 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

304 kr

96 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

Saknas

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

72 kr

12 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

896 kr

11 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

814 kr

239 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 329 kr

249 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

247 kr

37 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

366 kr

1 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

814 kr

174 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

628 kr

72 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

Saknas

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

299 kr

11 kr under referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

711 kr

121 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

505 kr

60 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 020 kr

190 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 432 kr

202 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

608 kr

133 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

700 kr

110 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

917 kr

233 kr under referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

1 700 kr

35 kr under referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 329 kr

169 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 050 kr

395 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

505 kr

45 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 110 kr

695 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 521 kr

966 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 000 kr

95 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 047 kr

1 987 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

9 167 kr

5 737 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1 645 kr

0 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 227 kr

6 232 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 050 kr

205 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

13 287 kr

6 377 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2 565 kr

100 kr över referenspris

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 239 kr

51 kr under referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 235 kr

180 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

800 kr

0 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

10 524 kr

1 734 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 197 kr

3 382 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 047 kr

2 672 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 565 kr

1 200 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

43 095 kr

8 720 kr över referenspris

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

38 130 kr

0 kr över referenspris

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

41 190 kr

7 945 kr över referenspris

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

21 500 kr

2 680 kr över referenspris

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

2 050 kr

840 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

199 kr

9 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

9 445 kr

4 590 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 378 kr

4 148 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 547 kr

992 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

6 180 kr

1 265 kr över referenspris

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

3 475 kr

270 kr under referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 110 kr

400 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 140 kr

665 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 170 kr

555 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 200 kr

1 080 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 061 kr

71 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 020 kr

145 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

942 kr

62 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

4 445 kr

445 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 225 kr

400 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 977 kr

682 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 015 kr

195 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

922 kr

257 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 432 kr

382 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 741 kr

451 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 020 kr

170 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 535 kr

290 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 050 kr

390 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 359 kr

474 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

814 kr

214 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

7 107 kr

852 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 077 kr

1 222 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 110 kr

680 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 893 kr

248 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 605 kr

1 230 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

4 625 kr

975 kr över referenspris

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

814 kr

184 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 047 kr

1 077 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 715 kr

2 125 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

11 948 kr

103 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

10 290 kr

2 755 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

3 595 kr

820 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

3 080 kr

965 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen