Smile Täby

Vårdgivare Colosseum Smile AB

Besöksadress
Ljungmyrsvägen 2
18746 Täby
Webbsida
Telefonnummer
Mailadress

Mottagningen har 56% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

Saknas

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 415 kr

505 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 965 kr

990 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 335 kr

1 155 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 985 kr

2 815 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 500 kr

1 375 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 585 kr

2 865 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 285 kr

2 285 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

14 085 kr

4 120 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 050 kr

2 210 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

11 665 kr

3 925 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 770 kr

555 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

5 290 kr

1 175 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 360 kr

1 035 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

22 170 kr

10 085 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

49 200 kr

22 655 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 700 kr

1 075 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 745 kr

1 715 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 120 kr

185 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

600 kr

195 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 525 kr

370 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 935 kr

1 050 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Saknas

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 120 kr

165 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

538 kr

138 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

890 kr

305 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

105 kr

45 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

1 320 kr

435 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

835 kr

260 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

1 785 kr

705 kr över referenspris

127

Röntgenundersökning, delstatus

305 kr

95 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

570 kr

205 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

640 kr

0 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

722 kr

27 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

195 kr

0 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

Saknas

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

485 kr

175 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

930 kr

340 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Saknas

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

710 kr

265 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

830 kr

0 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 660 kr

430 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2 835 kr

995 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

300 kr

175 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

295 kr

105 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 800 kr

575 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

905 kr

315 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 565 kr

415 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 520 kr

785 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 995 kr

835 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 860 kr

1 205 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

600 kr

140 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 840 kr

1 425 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

3 825 kr

1 575 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 370 kr

465 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 995 kr

1 935 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 120 kr

4 690 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 190 kr

390 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

15 275 kr

6 485 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 615 kr

5 800 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 700 kr

3 325 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 730 kr

560 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 115 kr

8 260 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

15 275 kr

8 045 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

6 425 kr

2 870 kr över referenspris

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

5 590 kr

1 845 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 205 kr

1 495 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 320 kr

1 845 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

8 165 kr

2 550 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 815 kr

1 695 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 310 kr

435 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 505 kr

625 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 600 kr

320 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

6 442 kr

2 442 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 930 kr

2 105 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 635 kr

1 810 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

3 650 kr

1 355 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 140 kr

475 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 510 kr

460 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 080 kr

790 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 395 kr

545 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

2 215 kr

970 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 795 kr

1 135 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 060 kr

1 175 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 880 kr

2 625 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 655 kr

3 800 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 945 kr

1 515 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 500 kr

855 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 860 kr

2 485 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

3 355 kr

1 320 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 140 kr

510 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

905 kr

305 kr över referenspris

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

5 925 kr

1 955 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

7 605 kr

2 015 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

19 615 kr

7 770 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

Saknas

829

Immediatprotes, hel käke

12 870 kr

5 335 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

715 kr

305 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 978 kr

618 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

4 150 kr

1 375 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

Saknas

835

Rebasering och lagning av protes

5 100 kr

1 805 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket