Mölndals Tandhälsovård Team Rosbecker

Vårdgivare Rosbecker Dental AB

Besöksadress
Bergmansgatan 5
43123 Mölndal
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 32% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 430 kr

110 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 133 kr

223 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 679 kr

499 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 318 kr

1 148 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 593 kr

468 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 181 kr

2 461 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

7 077 kr

2 077 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 840 kr

3 875 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

7 019 kr

2 179 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 556 kr

1 816 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 374 kr

159 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 183 kr

68 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 430 kr

105 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

22 353 kr

10 268 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

49 971 kr

23 426 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

20 170 kr

9 055 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

36 034 kr

17 299 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

34 389 kr

15 239 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

43 975 kr

18 705 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 187 kr

562 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 139 kr

1 109 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 040 kr

105 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

475 kr

70 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 155 kr

0 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 112 kr

227 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

730 kr

0 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

955 kr

0 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

370 kr

30 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

580 kr

5 kr under referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

131 kr

71 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

788 kr

213 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

273 kr

63 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

394 kr

29 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

786 kr

146 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

764 kr

64 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

195 kr

0 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

469 kr

79 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

315 kr

5 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

702 kr

112 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

945 kr

30 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

527 kr

82 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 043 kr

213 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 560 kr

330 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

524 kr

49 kr över referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

209 kr

19 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

Saknas

322

Stegvis exkavering

1 621 kr

396 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

700 kr

110 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 150 kr

0 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 581 kr

421 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 375 kr

720 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

Saknas

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 391 kr

976 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

5 213 kr

658 kr över referenspris

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 026 kr

224 kr under referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 581 kr

676 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 793 kr

1 733 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 775 kr

5 345 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

2 786 kr

1 141 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

10 584 kr

5 589 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

2 594 kr

749 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

15 217 kr

8 307 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

2 028 kr

373 kr över referenspris

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

1 100 kr

300 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 951 kr

3 161 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

12 731 kr

5 916 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

5 572 kr

3 197 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 500 kr

1 135 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 328 kr

163 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 250 kr

0 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

11 000 kr

3 040 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 492 kr

322 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 508 kr

283 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 572 kr

27 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 971 kr

311 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

8 231 kr

3 376 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

11 902 kr

4 672 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

4 745 kr

1 000 kr över referenspris

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

5 265 kr

1 555 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

6 088 kr

1 613 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 963 kr

1 348 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 313 kr

1 193 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

1 681 kr

806 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 217 kr

337 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

Saknas

541

Apikalkirurgisk behandling

7 374 kr

3 374 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

3 896 kr

2 771 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 282 kr

457 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 282 kr

457 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 751 kr

456 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

585 kr

0 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 148 kr

483 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 434 kr

384 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 812 kr

522 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 344 kr

494 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 639 kr

394 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

1 987 kr

327 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 457 kr

572 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 575 kr

2 320 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

8 544 kr

3 689 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 430 kr

0 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

5 265 kr

2 890 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

5 324 kr

3 289 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 797 kr

1 167 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

8 560 kr

6 900 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 426 kr

456 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 088 kr

498 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Saknas

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

Saknas

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

11 238 kr

1 173 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

Saknas

831

Justering av avtagbar protes

425 kr

15 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

2 317 kr

957 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 179 kr

404 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 505 kr

390 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

Saknas

836

Komplicerad lagning av protes

4 680 kr

560 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen