Leonard Gomez

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Östra Storgatan 5
66140 Säffle
Epostadress
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för fyra vanliga åtgärder det senaste halvåret varit 32% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 770 kr

450 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 100 kr

190 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 215 kr

240 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

2 770 kr

590 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

6 330 kr

2 160 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

3 190 kr

1 065 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 040 kr

2 320 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 120 kr

1 120 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 590 kr

2 625 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

5 720 kr

880 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 890 kr

2 150 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 770 kr

555 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

Saknas

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

3 050 kr

725 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

18 190 kr

6 105 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

40 870 kr

14 325 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

19 000 kr

7 885 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

26 910 kr

8 175 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

35 740 kr

16 590 kr över referenspris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

45 640 kr

20 370 kr över referenspris

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 440 kr

815 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

4 930 kr

900 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 140 kr

205 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

450 kr

45 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 190 kr

35 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

Saknas

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

960 kr

230 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 140 kr

185 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

330 kr

70 kr under referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

720 kr

135 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

100 kr

40 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

885 kr

0 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

930 kr

355 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

310 kr

100 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

550 kr

185 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

Saknas

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

Saknas

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

Saknas

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

475 kr

0 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

280 kr

85 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

530 kr

140 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

400 kr

90 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

750 kr

160 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 110 kr

195 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

590 kr

35 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

550 kr

105 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 025 kr

195 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 310 kr

80 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

Saknas

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

440 kr

35 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Saknas

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

770 kr

290 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

Saknas

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

810 kr

220 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 520 kr

370 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

2 480 kr

745 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

1 890 kr

730 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 570 kr

915 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

460 kr

0 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 170 kr

755 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

Saknas

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 345 kr

440 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

4 950 kr

1 890 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

8 200 kr

4 770 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

3 000 kr

1 355 kr över referenspris

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

9 100 kr

4 105 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

3 700 kr

1 855 kr över referenspris

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

15 940 kr

9 030 kr över referenspris

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

4 115 kr

175 kr under referenspris

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

3 000 kr

945 kr över referenspris

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

11 620 kr

2 830 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

9 450 kr

2 635 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

4 010 kr

1 635 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

2 000 kr

635 kr över referenspris

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

1 800 kr

635 kr över referenspris

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

Saknas

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

3 870 kr

620 kr över referenspris

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

8 770 kr

810 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

190 kr

0 kr över referenspris

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 170 kr

0 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 225 kr

0 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 628 kr

83 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

1 820 kr

160 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 540 kr

8 685 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 100 kr

390 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4 900 kr

425 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 700 kr

1 085 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 100 kr

980 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

Saknas

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

875 kr

0 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

1 520 kr

640 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 700 kr

420 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 212 kr

387 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 732 kr

907 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 295 kr

0 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

Saknas

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 070 kr

405 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 135 kr

85 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

2 020 kr

730 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 050 kr

200 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 630 kr

385 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 640 kr

980 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

3 200 kr

1 315 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 490 kr

2 235 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 850 kr

1 995 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Saknas

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 800 kr

155 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

4 490 kr

2 115 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

Saknas

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3 960 kr

240 kr över referenspris

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

950 kr

320 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

5 000 kr

3 710 kr över referenspris

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

4 850 kr

3 190 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 170 kr

200 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5 880 kr

290 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

16 500 kr

4 655 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

17 000 kr

3 600 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

13 840 kr

3 775 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

13 840 kr

3 775 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 500 kr

2 965 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

Saknas

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Saknas

833

Rebasering av protes

2 775 kr

0 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 920 kr

805 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 600 kr

305 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

Saknas

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

8 350 kr

1 230 kr över referenspris

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

Till toppen