PTJ Dental Adelsgatan Visby

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Adelsgatan 48
62157 Visby
Telefonnummer
Webbsida
-

Prisnivå jämfört med referenspriset

Prisnivån för den här mottagningen har för tio vanliga behandlingar det senaste halvåret varit 41% högre än referenspriset.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna kan därför, på grund av t.ex. material och metoder, skilja sig mellan mottagningar.

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingspaket

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 642 kr

397 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 285 kr

410 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

3 796 kr

936 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 063 kr

968 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 417 kr

1 412 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 815 kr

770 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

8 863 kr

2 408 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 801 kr

1 996 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

12 929 kr

3 359 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 735 kr

2 085 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

9 877 kr

2 442 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 150 kr

60 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 203 kr

318 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 692 kr

502 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

15 838 kr

4 223 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

34 880 kr

9 365 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

Saknas

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

24 420 kr

9 035 kr över referenspris

Behandlingspaket

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingspaket

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 616 kr

1 051 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

5 219 kr

1 349 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 182 kr

282 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

695 kr

305 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 635 kr

525 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 182 kr

377 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

972 kr

282 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 182 kr

287 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

495 kr

205 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

772 kr

222 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

70 kr

10 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

979 kr

129 kr över referenspris

124

Panoramaröntgenundersökning

695 kr

145 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

282 kr

77 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

400 kr

50 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

729 kr

114 kr över referenspris

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

589 kr

144 kr över referenspris

161

Salivsekretionsmätning

690 kr

35 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3

1 901 kr

866 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 563 kr

1 228 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

517 kr

67 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

248 kr

63 kr över referenspris

206

Fluorbehandling

508 kr

143 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

335 kr

45 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

671 kr

116 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

907 kr

42 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

520 kr

95 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 115 kr

315 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 385 kr

205 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 960 kr

195 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

230 kr

220 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

223 kr

43 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

602 kr

147 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 288 kr

113 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

670 kr

115 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 250 kr

165 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

1 237 kr

112 kr över referenspris

314

Beteendemedicinsk behandling

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

Saknas

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2 025 kr

0 kr över referenspris

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tanduttagning, en tand

1 851 kr

736 kr över referenspris

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 255 kr

670 kr över referenspris

403

Tanduttagning, enkel

523 kr

78 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

4 242 kr

967 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tanduttagning, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 652 kr

492 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

913 kr

43 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 088 kr

2 143 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

Saknas

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

Saknas

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

435

Avlägsnande av ett implantat

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Saknas

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 599 kr

5 154 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 608 kr

4 058 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

3 204 kr

919 kr över referenspris

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

349 kr

54 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

Saknas

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

Saknas

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

Saknas

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 576 kr

401 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

Saknas

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

14 021 kr

7 071 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 831 kr

1 266 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 824 kr

1 529 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 062 kr

1 672 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 432 kr

1 557 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 096 kr

146 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

966 kr

126 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

929 kr

84 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 763 kr

533 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

Saknas

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 785 kr

2 110 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Saknas

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 912 kr

707 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

619 kr

69 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 139 kr

504 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 770 kr

760 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 970 kr

730 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 317 kr

502 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 881 kr

686 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 050 kr

455 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 446 kr

636 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

656 kr

81 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 098 kr

2 093 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 317 kr

1 652 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 270 kr

980 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 044 kr

464 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 204 kr

919 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 881 kr

926 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

Saknas

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1 983 kr

893 kr över referenspris

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 006 kr

401 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Saknas

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 499 kr

684 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 406 kr

1 036 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 541 kr

2 161 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

15 894 kr

3 014 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

11 872 kr

2 207 kr över referenspris

828

Hel överkäksprotes

11 872 kr

2 207 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

11 872 kr

4 637 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

445 kr

50 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 696 kr

391 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 222 kr

557 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 403 kr

373 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 742 kr

577 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 697 kr

737 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta