PTJ Dental Adelsgatan Visby

Vårdgivare Praktikertjänst AB

Besöksadress
Adelsgatan 48
62157 Visby
Webbsida
-
Telefonnummer

Mottagningen har 59% högre priser än referenspriset

Medianpriser hos denna mottagning

Behandlingar

Medianpris

Basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning

1 776 kr

456 kr över referenspris

Akut undersökning och en enkel tillfällig lagning, tandläkare

1 358 kr

448 kr över referenspris

Omfattande undersökning inför större behandling med röntgenundersökning av hela munnen

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Lagning av en tand och basundersökning

3 275 kr

1 095 kr över referenspris

Lagning av tre tänder

5 686 kr

1 516 kr över referenspris

Stor lagning på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

2 938 kr

813 kr över referenspris

Krona på bakre kindtand med akut undersökning och röntgenbild hos tandläkare

9 288 kr

2 568 kr över referenspris

Stor lagning och rotfyllning på framtand

6 801 kr

1 801 kr över referenspris

Krona och rotfyllning på framtand

13 333 kr

3 368 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Rotfyllning och lagning på framtand med akut undersökning och en röntgenbild

6 812 kr

1 972 kr över referenspris

Rotfyllning och stor lagning på kindtand med akut undersökning och en röntgenbild

10 000 kr

2 260 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandstensborttagning och information hos tandhygienist eller tandläkare vid två behandlingstillfällen

2 432 kr

217 kr över referenspris

Behandling av tandlossningssjukdom

4 653 kr

538 kr över referenspris

Kompletterande undersökning och tandstensborttagning utförd av tandhygienist

2 951 kr

626 kr över referenspris

Behandlingar

Medianpris

Tandlucka för en saknad tand behandlas med tandstödd bro

15 838 kr

3 753 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med tandstödd bro

34 880 kr

8 335 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, kirurgisk del

21 176 kr

10 061 kr över referenspris

Tandlucka för tre saknade tänder i följd, behandlas med implantat, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på fyra implantat i underkäken, protetisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, kirurgisk del

Saknas

Hel implantatbro på sex implantat i överkäken, protetisk del

Saknas

Behandlingar

Medianpris

Tand dras ut, inkl akut undersökning och en röntgenbild

2 822 kr

1 197 kr över referenspris

Tand opereras bort, inkl akut undersökning och röntgenundersökning del av munnen

6 254 kr

2 224 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

101

Basundersökning, utförd av tandläkare

1 300 kr

365 kr över referenspris

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

702 kr

297 kr över referenspris

107

Omfattande undersökning, utförd av tandläkare

1 635 kr

480 kr över referenspris

108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2 582 kr

697 kr över referenspris

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

972 kr

242 kr över referenspris

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 300 kr

345 kr över referenspris

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

400 kr

0 kr över referenspris

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

772 kr

187 kr över referenspris

121

Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition

84 kr

24 kr över referenspris

123

Röntgenundersökning, helstatus

Saknas

124

Panoramaröntgenundersökning

695 kr

120 kr över referenspris

125

Röntgenundersökning, extraoral

Saknas

126

Röntgenundersökning, omfattande

Saknas

127

Röntgenundersökning, delstatus

310 kr

100 kr över referenspris

128

Röntgenundersökning, större delstatus

480 kr

115 kr över referenspris

141

Analoga studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

142

Digitala studiemodeller för behandlingsplanering

Saknas

161

Salivsekretionsmätning

745 kr

50 kr över referenspris

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

Saknas

163

Biopsi

Saknas

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

131

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

1 901 kr

821 kr över referenspris

132

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

2 563 kr

1 173 kr över referenspris

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder

Saknas

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

201

Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

517 kr

42 kr över referenspris

204

Profylaxskena, per skena

Saknas

205

Fluoridbehandling, kortare behandlingstid

248 kr

53 kr över referenspris

206

Fluoridbehandling

508 kr

118 kr över referenspris

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

402 kr

92 kr över referenspris

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

704 kr

114 kr över referenspris

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 097 kr

182 kr över referenspris

213

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer

Saknas

214

Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

301

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

572 kr

127 kr över referenspris

302

Sjukdoms- eller smärtbehandling

1 261 kr

431 kr över referenspris

303

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1 385 kr

155 kr över referenspris

304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 960 kr

120 kr över referenspris

311

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

253 kr

222 kr under referenspris

312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

275 kr

85 kr över referenspris

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

602 kr

122 kr över referenspris

322

Stegvis exkavering

1 288 kr

63 kr över referenspris

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande

804 kr

214 kr över referenspris

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande

1 375 kr

225 kr över referenspris

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

313

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer

Saknas

314

Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

362

Lustgassedering, per gång

Saknas

480

Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd

384 kr

29 kr över referenspris

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

Saknas

846

Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

Saknas

847

Klammerplåt

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

401

Tandextraktion, en tand

2 036 kr

876 kr över referenspris

402

Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand

2 555 kr

900 kr över referenspris

403

Tandextraktion, enkel

523 kr

63 kr över referenspris

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant

5 242 kr

1 827 kr över referenspris

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Saknas

406

Tandextraktion, övertalig tand

Saknas

407

Övrig kirurgi eller plastik

2 652 kr

402 kr över referenspris

408

Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande

Saknas

409

Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

Saknas

410

Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd

1 413 kr

508 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

420

Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

5 088 kr

2 028 kr över referenspris

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

7 800 kr

4 370 kr över referenspris

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

11 000 kr

6 005 kr över referenspris

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

Saknas

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

Saknas

427

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant

Saknas

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

Saknas

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat

Saknas

430

Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

431

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

432

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

433

Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

Saknas

436

Avlägsnande av ett implantat

800 kr

0 kr över referenspris

850

Implantatstödd krona, en per käke

13 599 kr

4 809 kr över referenspris

852

Implantatstödd krona, flera i samma käke

10 608 kr

3 793 kr över referenspris

853

Hängande led vid implantatstödd bro

Saknas

854

Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat

Saknas

856

Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led

Saknas

857

Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat

Saknas

858

Distans inklusive distansskruv, per styck

Saknas

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

Saknas

861

Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat

Saknas

862

Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat

Saknas

863

Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat

Saknas

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat

Saknas

871

Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat

Saknas

872

Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat

Saknas

873

Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler

Saknas

874

Tillägg för alveolarbar på två implantat

Saknas

875

Tillägg för alveolarbar på tre implantat

Saknas

876

Tillägg för alveolarbar på fyra implantat

Saknas

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement

Saknas

878

Förankringselement täckprotes, per styck

349 kr

44 kr över referenspris

881

Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande

1 486 kr

276 kr över referenspris

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats

Saknas

884

Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs

9 525 kr

1 565 kr över referenspris

888

Fästskruv/broskruv, per styck

Saknas

889

Distansskruv, per styck

Saknas

892

Läkdistans, per styck

Saknas

893

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 501 kr

331 kr över referenspris

894

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat

1 576 kr

351 kr över referenspris

895

Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 046 kr

501 kr över referenspris

896

Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat

2 135 kr

475 kr över referenspris

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer

Saknas

925

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation

13 000 kr

8 145 kr över referenspris

926

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

13 000 kr

5 770 kr över referenspris

928

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

Saknas

929

Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

Saknas

447

Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd

Saknas

448

Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd

Saknas

451

Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

453

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

454

Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4 831 kr

1 121 kr över referenspris

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 824 kr

1 349 kr över referenspris

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

7 062 kr

1 447 kr över referenspris

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

7 432 kr

1 312 kr över referenspris

520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 096 kr

106 kr över referenspris

521

Akut trepanation och kavumexstirpation

966 kr

91 kr över referenspris

522

Komplicerad kanallokalisation

929 kr

49 kr över referenspris

523

Stiftborttagning

1 763 kr

483 kr över referenspris

541

Apikalkirurgisk behandling

4 769 kr

769 kr över referenspris

542

Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1 363 kr

238 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 785 kr

1 960 kr över referenspris

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

5 785 kr

1 960 kr över referenspris

603

Reponeringsskena, per skena

Saknas

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2 912 kr

617 kr över referenspris

606

Motorisk aktivering

619 kr

34 kr över referenspris

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 195 kr

530 kr över referenspris

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1 770 kr

720 kr över referenspris

703

Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand

1 970 kr

680 kr över referenspris

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 382 kr

532 kr över referenspris

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 975 kr

730 kr över referenspris

706

Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar

2 152 kr

492 kr över referenspris

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 446 kr

561 kr över referenspris

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

656 kr

56 kr över referenspris

Kod

Åtgärd

Medianpris

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

8 502 kr

2 247 kr över referenspris

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

6 317 kr

1 462 kr över referenspris

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

4 270 kr

840 kr över referenspris

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

2 044 kr

399 kr över referenspris

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

3 204 kr

829 kr över referenspris

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

2 881 kr

846 kr över referenspris

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

Saknas

807

Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led

3 208 kr

548 kr över referenspris

808

Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion

Saknas

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Saknas

811

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

1 006 kr

376 kr över referenspris

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1 846 kr

236 kr över referenspris

813

Broreparation med tandteknisk insats

Saknas

814

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

Saknas

815

Sadelkrona

Saknas

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Saknas

921

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Saknas

922

Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

822

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder

4 499 kr

529 kr över referenspris

823

Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

6 406 kr

816 kr över referenspris

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

13 541 kr

1 696 kr över referenspris

825

Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

15 894 kr

2 494 kr över referenspris

826

Attachments, per styck

Saknas

827

Hel underkäksprotes

Saknas

828

Hel överkäksprotes

12 872 kr

2 807 kr över referenspris

829

Immediatprotes, hel käke

10 872 kr

3 337 kr över referenspris

831

Justering av avtagbar protes

445 kr

35 kr över referenspris

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1 696 kr

336 kr över referenspris

833

Rebasering av protes

3 222 kr

447 kr över referenspris

834

Lagning av protes där avtryck krävs

2 403 kr

288 kr över referenspris

835

Rebasering och lagning av protes

3 742 kr

447 kr över referenspris

836

Komplicerad lagning av protes

4 697 kr

577 kr över referenspris

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

Saknas

839

Inmontering av förankringselement

Saknas

Kod

Åtgärd

Medianpris

900

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

Saknas

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

903

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

905

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år

Saknas

906

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

Saknas

907

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

Saknas

908

Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år

Saknas

940

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Saknas

941

Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Saknas

Mottagningen på karta

TLV logo

Om tjänsten

Tandpriskollen är en oberoende tjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket